Readies 47 Brandweer in Middelburg In de vorige Wete schreef Jacques Cats over de belevenissen van twee jonge brandweerlieden bij de bestrijding van de brand als gevolg van het bombardement van Middelburg op 17 mei 1940. Een van hen, Wim Kievit, is donderdag 29 april jl. op 85-jarige leeftijd overleden. Hij hielp indertijd mee als vijftienjarige reser ve-brandwacht. Helaas heeft hij de bijeen komst van de ooggetuigen van het bom bardement op 17 mei jl. niet meer kunnen meemaken. R. van Roo uit Groningen stuurde een reactie op het artikel van Jacques Cats. Hij was als achttienjarige bij de brandbestrij ding in de stad betrokken. Zijn vader was brandmeester. Nadat hij zijn gezin op 14 mei met zijn auto naar familie in Domburg had gebracht, ging hij terug. Zoon Rein vertelde ons over zijn belevenissen. "Op 17 mei was ik in de Lange Delft. Die dag hoorde ik geen vliegtuigen maar wel het gefluit van granaten, gericht op de Lange Jan. Bij een beschieting ben ik gaan schuilen tussen de zandzakken op de stoep van de Provinciale Bibliotheek. Daar kreeg ik een stuk steen op de kam van mijn helm. Er zat een grote deuk in de leren helm. Bij een volgende beschieting zaten wij met meerderen in een kolenop- slag. We hoorden dat de kelder van Adri- aansen openstond en we renden daar naartoe. Op de hoek van de Lange Delft stond een luchtbeschermingsspuit. Daar naast lag iemand van wie het bekken was weggeslagen. In de kelder zat brandweer man Adri Koster. Hij verloor bloed uit zijn been en vroeg mij zijn been af te binden. Met hulp van anderen hebben we hem naar de Herengracht gebracht. In het gym nastieklokaal van de kweekschool was een noodhospitaal van het Rode Kruis. Daarna ben ik ingedeeld op de Dam bij de Ford spuit (de burgerspuit). Chauffeur/pompbe diende was Willem Murk, 's Nachts heeft hij daar de spits van de Lange Jan naar beneden zien komen, met een oorverdo vend lawaai. "Mijn vader kreeg de opdracht de brand weerlieden uit de omgeving van de Dam te vragen om te komen blussen. Door de bluswerkzaamheden verbrandden de pak kingen van de Fordspuit. Ze moesten om het halfuur vervangen worden. De brand weerlieden probeerden de branden te blussen achter de Lange Sint Pieterstraat. Via de Spanjaardstraat legden ze slangen naar de Haringplaats, waar mijn vader een meubelmakerij had. Plotseling sloegen de vlammen uit de groente- en fruitzaak van Verstraate tegen de grote etalageruit van de meubelmakerij. Binnen een seconde stond het grote pand in brand. Hierdoor gingen ook de bakkerij van De Jong en het gehele Sint Jorisdoelen aan de Balans in vlammen op. Daarna is de brand gestopt." Kaashuis Houmes P. Houmes, auteur van het artikel over het pand Dam 29 te Middelburg in de vorige Wete, ontving van de man van zijn overle den zuster twee interessante foto's van het interieur van de winkel van zijn vader. De foto's zijn genomen ter gelegenheid van de opening van de zelfbediening van de krui denierszaak in 1954 of 1955. Zie pagina 42. Mevrouw T. Vader-Dingemanse uit Middel burg reageerde ook op het artikel over het Kaashuis. Zij is de weduwe van Huib Vader, die in 1962 de winkel van de vader van de heer Houmes overnam. Zoals de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2010 | | pagina 43