Van de redactie 0'\>m/ Oud-voorzitter Hans Vader samen met me vrouw A. Kodde-Koene na afloop van het mini symposium 'Walcheren 2025' op 16 februari jl. Met haar 95 jaar is zij een van de oudste leden van de HKW. Trouw bezoekt zij elke bijeen komst van de kring, (foto Leo Hollestelle) f2\ De inhoud van deze Wete staat in het teken van het 40-jarig jubileum van de Heemkundige Kring Walcheren. Op 13 mei 1971 werd de vereniging opgericht in Mid delburg. Het gaat om de teksten van de lezingen van het minisymposium 'Walche ren 2025'dat de kring op 16 februari van dit jaar organiseerde, én een verslag van een bijeenkomst met enkele auteurs van De Wete. Verder nog het jaarverslag over 2010 en de notulen van de Algemene Le denvergadering van 27 april jl. Tijdens die vergadering werd voor de vierde keer de HKW-Cultuurfondsprijs uitgereikt. Ook daarvan een verslag en een interview met de genomineerden. Hierdoor is er in deze Wete - met 76 pagi na's de dikste ooit - slechts ruimte voor één artikel, namelijk het tweede deel van de Van Drunen-trilogie. Drie auteurs heb ben vorig jaar artikelen geschreven met als uitgangspunt de herinneringen van een oud-hoofd van de School met den Bijbel aan de Zuidsingel, later bekend als de De Casembrootschool. Jan van Drunen was aan deze school verbonden tussen 1910 en 1926. In de vorige Wete ging Piet Smal- legange uitgebreid in op de geschiedenis van deze school in de periode 1880-1930, in deze Wete beschrijft Ineke Vogel-Wessels Boer de eerste decennia van de Vereeni- ging Kinderzorg. Deze door de Hervormde Kerk in Zeeland in 1906 opgerichte instel ling voor opvang van voogdijkinderen is jarenlang gevestigd geweest aan de Veer- sesingel. Veel van deze kinderen zaten op de hervormde school waarvan Van Drunen hoofd was. In de volgende Wete volgt het derde en laatste deel van deze trilogie. De teksten van de vier lezingen in het ka der van 'Walcheren 2025' zijn geredigeerd door bestuurslid Leo Faase. Aan het woord komen H.J. van Koeveringe, directeur Room pot Recreatie Beheer B.V. (recreatie); drs. C.J. Colijn, directeur Ruimte, Milieu en Wa ter van de provincie Zeeland (wonen, wer ken en verkeer); Chiel Jacobusse, hoofd ecologie stichting Het Zeeuwse Landschap (natuur); en Jo Kodde Azn, landbouwer van de hofstede Oranjepolder in Arnemui- den (landbouw). Leo Faase sluit de teksten van de lezingen af met een nabeschou wing. Opmerkelijk is de conclusie "Walche ren is af, maar we moeten niet achterover leunen". Samenwerking is het motto om slagvaardig op meerdere terreinen de spe cifieke kenmerken van het Walcherse heem te waarborgen. We sluiten deze Wete af met de vaste rubrieken. Veel plezier met dit bijzondere nummer. Leo Hollestelle

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 10