Ir zié1' 11 tfjnr Wsmmmi Het in 1913 geopende jongenspaviljoen van Kinderzorg, gelegen aan de Veersesingel te Middelburg, circa 1915. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Prentbriefkaarten, nr. ZI-P-03411) geleden waren opgenomen of die door hun verleden te veel schade hadden opge lopen en de rust van het tehuis nog nodig hadden. In 1915 was het een groot pro bleem geschikte werkplaatsen voor "onze dienstmeisjes" te vinden. Dit zou volgens het bestuur voor een groot deel te wijten zijn aan de oorlogssituatie. degelijk en afwisselend voedsel opgediend werd. 's Zondags kreeg men iets extra's. De Kinderzorgcourant, in 1908 voor het eerst uitgegeven, moest het contact met de achterban onderhouden. In de krant werd het wel en wee van de vereniging be sproken. Vanwege de hoge papierprijs ver scheen de krant in 1916 in een veel kleiner Jongenshuls ..Kinderzora" Middelbura Een van de bestuursleden, dominee Mul der uit Serooskerke, organiseerde in 1916 een aardappelcollecte onder de Walcherse boeren ten behoeve van Kinderzorg. Deze collecte werd sindsdien jaarlijks gehouden en in 1922 uitgebreid over heel Zeeland. Naast aardappelen werd er ook groente en fruit geleverd. Mede door deze collecte werd er geen honger geleden in Kinder zorg. Wel was het eten, volgens overleve ring, karig. Of dat alleen aan de oorlog lag is de vraag. Bij de oprichting van Kinder zorg had het bestuur zich bij verschillende instellingen laten informeren over het eten. Het resultaat was dat er eenvoudig doch formaat en op veel slechter papier. Door deze maatregel bleven de kosten van een nummer hetzelfde, namelijk 60 gulden bij een oplage van 8.500 stuks. In de Algemene Vergadering van 1917 zei de voorzitter: "De oorlog wekt nood en kommer vooral in een stichting als de onze." Mede daarom zou in de lunchpauze van de vergaderingen alleen koffie geser-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 19