Krimp is een ramp 19 2025 Roompot Recreatie Beheer B.V. is een van de grote bedrijven in de recreatiesector in ons land. Op Walcheren heeft dit concern enkele bungalowparken en campings, (foto Leo Holle- stelle) Recreatie Toen ik in 1970 met het recreatievak be gon, was vakantie een betrekkelijk nieuwe verworvenheid. Kamperen kwam in de mode en hele gezinnen trok ken twee of drie weken naar de camping. Zon, zee en strand; dat was wat vakantiegangers in Zee land zochten. De recreatieonder nemers van die tijd waren avontuurlijk in gestelde mensen, boeren die een stukje grond overhadden en een camping begon nen. Ze waren weliswaar niet opgeleid voor het recreatievak maar meestal was dat geen probleem: de kosten waren laag en de vraag overtrof in ruime mate het aanbod. Zo zijn we zelf op Noord-Beveland begonnen. met min of meer intellectuele activiteiten bezig, terwijl nog maar een derde deel in het veld werkt. Daar komt bij dat weliswaar het aantal overnachtingen en het aantal gasten nog steeds toe neemt, maar dat de verblijfsduur daalt en nu gemiddeld net wat meer dan drie nachten is. Dus moeten de inspanningen om gas ten te werven verder worden opgevoerd. Ook de emancipatie van de vrouw heeft haar tol geëist. Vrouwen zijn gaan werken en zijn niet meer geneigd hun baan op te geven voor het werk van de man. Veel fa miliebedrijfjes zijn daardoor in de knel ge komen en zijn doorverkocht aan grote on dernemingen. Bovendien willen gezinnen wonen in een omgeving waar zowel de Van kamperen naar convenience Inmiddels is de situatie drastisch veran derd. Vakantiegangers wilden steeds meer convenience, gemak in de vakantie. Dus werd er geïnvesteerd in dure, vaak over dekte voorzieningen; denk bijvoorbeeld aan het golfslagbad. Daarmee haalde men tegelijkertijd slechtweervoorzieningen in huis. De recreatie is op deze manier in de afgelopen decennia steeds kapitaalinten siever geworden en dat had verschillende effecten. Eén gevolg is de concentratie van bedrijven. Familiebedrijven consolideerden en nu is ongeveer de helft van de markt in handen van enkele grote 'spelers'. Een ander gevolg is dat ondernemers veel klanten nodig hebben om de investeringen terug te verdienen. Strategische marketing en sales zijn belangrijke functies binnen grote recreatieondernemingen en daarvoor is hooggeschoold personeel nodig. Tegen woordig werkt tweederde van het perso neel op kantoor overhead) en houdt zich

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 27