man als de vrouw een leuke baan kan vin den. Dat maakt het voor ons in Zeeland moeilijker om hooggeschoold personeel te werven. Walcheren, een prachtig landschap Wat Walcheren betreft is er sprake van een positieve ontwikkeling. Omdat mensen minder tijd hebben en daardoor korter ko men, hebben ze relatief minder entertain ment ter plekke nodig. Het belang van gro te investeringen is daardoor afgenomen. Onze gasten willen gemak en dus kant-en- klare huisvesting. Ze komen omdat Wal cheren recreatie biedt op menselijke maat, kleinschalig, compact en ingebed in het landschap. Ze komen en ze komen terug, omdat ze van het prachtige Walcherse landschap willen genieten. Binnen ons concern zijn onze huisjes in Domburg het best verhuurd! Een belangrijk aspect is dat het overal drukker is geworden, maar dat de topdruk te is afgenomen. Dat is om meerdere rede nen gunstig. We kunnen ons personeel het hele jaar door in dienst houden, we heb ben meer hooggeschoold personeel in dienst en het aantal onaangename banen is afgenomen. Bovendien is er minder aan tasting van het landschap en 'het land schap' is wat wij in feite verkopen; we leve ren er een bed bij. We beginnen in onze sector steeds beter te begrijpen dat het landschap ons werkkapitaal is en daar moeten we uiterst voorzichtig mee om springen. We hoeven daar niet ethisch over te doen, slecht beleid op dat punt voelen wij direct in de portemonnee. Overwinteren buiten je woonplaats als trend Een trend in Europa is overwinteren buiten je woonplaats. De grens tussen wonen en tijdelijk verblijven vervaagt en zal in een vergrijzende samenleving nog meer verva gen. Denk aan de overwinteraars in Span je, in Turkije, in Italië en aan de noordkust van Afrika; we vinden dat nu betrekkelijk normaal. Maar je kunt natuurlijk ook tijde lijk op Walcheren willen wonen. Daar heb ben wij toch een heel typische opvatting over. In plaats van de mensen te bewegen om het liefst een groot deel van hun tijd in onze dorpen en steden door te brengen en te investeren in een voor hen aantrekkelij ke woonomgeving, jagen we ze hun recre atiewoning uit. En dat is vreemd als je be denkt dat tijdelijke bewoning een oplossing zou kunnen zijn voor de nadelige gevolgen van krimp.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 28