40 Het minisymposium 'Walcheren 2025' in de filmzaal van de Zeeuwse Bibliotheek. Achter de tafel de inleiders. Van links naar rechts: Jo Kodde, Chiel Jacobusse, Hans Vader (discussie leider), Karei Colijn en Henk van Koeveringe. (foto Leo Hollestelle) volg kan zijn van het ontbreken van groei en waarvoor Van Koeveringe in zijn bijdra ge waarschuwt, kan door die kwaliteitsslag worden tegengegaan. Maar we zijn er nog niet. Middelburg heeft zich ooit een aantrekkelijk museum voor moderne kunst door de vingers laten glip pen en heeft dat volgens velen niet ge compenseerd met een aantrekkelijke in richting van haar toegangspoort in het ZEP-gebied. Ook stemt het gedoe rond de bouw van de nieuwe schouwburg niet erg vrolijk. Het minisymposium heeft zich wel iswaar vooral beziggehouden met het plat teland van Walcheren, maar de aantrekke lijkheid van Walcheren is vooral ook gele gen in de combinatie van het prachtige cultuurlandschap met het culturele voorzie ningenniveau van haar historische steden. Juist op Walcheren zou de symbiotische relatie die tussen stad en platteland kan bestaan, verder moeten worden versterkt. Lessen voor de toekomst Wat zijn nu de lessen voor de toekomst? Gedeputeerde Van Waveren die het mini symposium opende, herinnerde aan ste denbouwkundige Pieter Verhagen. Verha gen, die betrokken was bij de naoorlogse wederopbouw van Walcheren, hanteerde voor zijn structuurontwerpen steeds twee criteria, namelijk de sociaal-economische prognose en het culturele karakter van de streek. Van Waveren vraagt zich af of alle

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 48