Dan heeft eindredacteur Leo Hollestelle even rust, maar, zo zegt secretaris Henny van der Heijden, "als ie uitkomt dan heb ik het de week daarna erg druk: reacties van lezers op de artikelen of op de foto's in de rubriek Laat het De Wete weten." Ze vindt het contact met de auteurs en degenen die reageren erg prettig. De auteurs geven aan dat zij het leuk vinden als er op hun artikelen wordt gereageerd. Toon Franken kijkt naar de reacties uit: "Of er nog een aanvulling is of een correctie, daar ben ik wel benieuwd naar." Jules Braat merkt op dat het aantal reacties op de artikelen hem tegenvalt voor een tijdschrift dat gelezen wordt door duizenden mensen. Martin van den Broeke wil weten hoeveel tijd het redactiewerk kost. Dat is moeilijk te zeggen. Het werk gaat tegenwoordig een stuk efficiënter door het gebruik van e-mail en de speciale website. Hierdoor hoeft er nog maar één keer per nummer te worden vergaderd. Leo Hollestelle vertelt dat er sinds kort een aantal artikelen, waaronder die van de 'trouwe' auteurs, op de website van de HKW staan. Omdat er via de website kan worden gezocht naar meer dan 1.800 bij dragen in veertig jaargangen van De Wete, kunnen dus nu behalve de gegevens van de desbetreffende bijdragen (titel, auteur, uitgave De Wete en paginanummers) ook de artikelen zelf in dezelfde opmaak als de papieren versie worden geraadpleegd en zelfs worden geprint of gedownload op de eigen computer. De 'trouwe' auteurs Na een korte pauze met koffie en bolus gaan we verder met het volgende pro grammaonderdeel. Van alle uitgenodigde auteurs hebben we een overzicht gemaakt van alle bijdragen in De Wete van de afge lopen jaren. We nemen dit overzicht met elkaar door, te beginnen met de auteur van wie als eerste een artikel in De Wete is gepubliceerd, namelijk Frans van den Driest. Frans van den Driest (1947) uit Seroos- kerke leverde zijn allereerste bijdrage in 1974. Die ging over een lied over een moord op het hof Zoetendale te Seroos- kerke. Frans is ook degene die de meeste artikelen heeft geschreven, namelijk 108, waarvan 73 Vadertjes. Tien jaar geleden is hij door de HKW hiervoor al geëerd met de HKW-Cultuurfondsprijs. Frans heeft inder tijd de ongeveer honderd schriftjes met de aantekeningen van Jan Vader (1875-1966) geleend van Jan Roose uit Koudekerke en zag hierin een rijke bron voor stukjes in De Wete. Voor elk Vadertje doet Frans grondig archief- en literatuuronderzoek. Op onze vraag hoelang hij nog door kan gaan met de Vadertjes antwoordt hij nog een paar jaar vooruit te kunnen... Toon Franken (1955) uit Bergen op Zoom, als archivaris werkzaam bij het Zeeuws Archief, schrijft voornamelijk over bedrijven en nijverheid op Walcheren. Hij is coördi nator van de werkgroep Industrieel Erf goed Zeeland. De afgelopen jaren heeft hij geschreven over scheepswerven in Zee land en over sporen van bedrijf en tech niek op Walcheren. Zijn eerste artikel voor De Wete over hof leveranciers in Middelburg werd in juli 1986 gepubliceerd. Daarna volgden met een zekere regelmaat artikelen over win kels en bedrijven op Walcheren, waaron der de drogisterij van Schulte Thieme, de Middelburgse Margarinefabriek en de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 53