De trouwe auteurs van De Wete. Van links naar rechts: Toon Franken, Jan Midavaine, Frans van den Driest, Jan Kaljouw, Martin van den Broeke, Jules Braat en Jaco Simons, (foto Leo Hollestelle) Den Spiegel van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentear chief Vlissingen en voor de heemkundige kring in zijn woonplaats. Jules Braat doet intensief onderzoek voor zijn artikelen. Zo zocht hij voor zijn artikel over Duitse soldaten op Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog contact met deze oud-militairen. "Lieber Herr Braat", zo schreef een Duitser hem terug, "es war eine sehr schone Zeit." Tegenwoordig maakt hij met zijn digitale camera opnames van de archiefstukken zodat hij thuis alles op z'n gemak kan be studeren. Over het schrijfproces dat daar na volgt vertelt hij: "Formuleren, schrap pen, opnieuw formuleren, het is een inten sief proces." Op onze vraag of hij na 41 ar tikelen nog niet is uitgeschreven, ant woordt hij: "Nee, maar ik houd mijn kruit droog, mijn volgende onderwerp zal gaan over circussen op Walcheren." Martin van den Broeke (1975) uit Rijswijk schreef zijn eerste bijdrage in De Wete in 1993 over de buitenplaats 't Is Niet Altijd Zomer aan de Veerseweg te Middelburg. Hij zat toen in de eindexamenklas van het vwo. In totaal schreef hij twaalf artikelen voor De Wete en dan vooral over buiten plaatsen. De passie voor dit onderwerp da teert uit zijn jeugd. Hij woonde in Grijpsker-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 55