Vrije jongens 49 HKW-Cultuurfondsprijs voor Hans Houterman en Hans Sakkers Het was niet de vraag óf Hans Houterman en Hans Sakkers de HKW-Cultuurfonds prijs zouden winnen, maar wanneer. Dat moment brak aan tijdens de algemene ledenvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren op 27 april jl. Met de toe kenning van deze prijs wil de HKW haar waardering tonen aan deze twee onder zoekers en publicisten over de Tweede Wereldoorlog op Walcheren. Ter voorbereiding van het gesprek met hen, gehouden op een donderdagmorgen in mei jl., heb ik geprobeerd al hun publi caties die ze samen, alleen en/of in sa menwerking met anderen schreven, uit de bibliotheek van het Zeeuws Archief te lich ten. Hoewel het een behoorlijke stapel is, krijg ik bij aanvang van het interview direct te horen dat dit lang niet alles is. We con stateren dat Hans Sakkers, in tegenstelling tot Hans Houterman, niet uitsluitend over WO II heeft geschreven. Ik confronteer hen met het feit dat alleen Hans Houterman ooit een artikel voor De Wete heeft ge schreven. Het lijkt Hans Sakkers ook wel leuk om dat een keer te doen, "maar dan moet ik wel een leuk onderwerp hebben". Jeugd De interesse voor de Tweede Wereldoorlog is bij beiden ontstaan tijdens hun jeugd. Hans Houterman zat al vroeg 'met zijn neus in de boeken' over deze periode in de wereldgeschiedenis, terwijl Hans Sakkers als het ware spelenderwijs met WO II in aanraking kwam. Met vriendjes ging hij vaak naar het duingebied van Valkenisse om te graven en daar vonden ze van alles: munitie, tandpasta, allerlei voorwerpen die de Duitse soldaten gebruikten. "Het was ontzettend indrukwekkend en buitenge woon spannend." Ook de bunkers hadden hun aantrekkingskracht. "Ik heb ze altijd mooi gevonden. Wat is hier gebeurd? Dat wil ik weten!" verklaart Hans Sakkers. Samenwerking De samenwerking tussen Hans en Hans is eind jaren tachtig ontstaan. Hans Houter man werkte aan een bibliografie Zeeland in de Tweede Wereldoorlog toen hij in het boek van Rudi Rolf, Bunkers in Nederland (1982), las dat er in Middelburg twee man nen bezig waren met onderzoek naar bun kers. Hij nam contact met hen op met de vraag of zij interessante documentatie hadden die hij kon opnemen in zijn biblio grafie. Hij was vooral onder de indruk van de grote hoeveelheid materiaal die Hans Sakkers had verzameld. Deze was echter vastgelopen met zijn onderzoek en Hans Houterman kon hem weer op gang helpen omdat hij op zijn beurt weer veel gegevens had verzameld die Hans Sakkers nodig had. Uit dit contact is in 1990 hun eerste gezamenlijke publicatie voortgekomen, Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen ge durende opbouw en strijd, 1942-1944. Om de eerste oplage te kunnen financie ren vroegen ze bij diverse mensen garan ties, maar toch was het erg spannend of ze uit de kosten zouden komen. Na een paginagroot artikel in de PZC was van de oplage van duizend exemplaren in één dag, nog voordat het boek officieel uit was, al driekwart verkocht. Hun eerste samen werking was een succes. Een jaar later verscheen de tweede druk en na tien jaar nog een derde. Ik daag beide heren uit door te zeggen:

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 57