50 HKW-Cultuurfondsprijswinnaars 2011 Hans en Hans met een groot aantal van hun publica ties (foto Leo Hollestelle) Atlantikwall "Vanaf dat moment stonden jullie bekend als 'de bunkerjongens'." Maar met die type ring is Hans Houterman het niet eens. "Ik zeg altijd: gooi maar een bom op al die rot zooi; voor mij zijn bunkers een onderdeel van mijn interesse voor WO II. Er is meer dan alleen die betonnen dingen." Zakelijke stijl Houterman en Sakkers kozen voor hun eerste publicatie bewust voor een zakelijke en geen 'praatje-bij-een plaatjestijl'. In late re publicaties hebben ze bepaalde onder werpen verder uitgediept, bijvoorbeeld in het boek over de bunkers bij Zoutelande (2002). Het juryrapport van de HKW-Cultuurfonds- prijs roemt het feit dat ze tot de eersten behoorden die voor hun onderzoek Duitse (militaire) archieven raadpleegden. Al van af 1984 bezochten de beide Hansen het Bundesarchiv in Koblenz en het Bundesar- chiv-Militararchiv in Freiburg. Daar vonden zij duizenden foto's van hoge kwaliteit van Walcheren uit de tijd van WO II. "Niemand wist dat het er was", zegt Hans Sakkers, "internet was er nog niet." Ook interview den ze familieleden van Duitse militairen die op Walcheren gelegerd waren ge weest. Op mijn vraag waarom zij zich vooral op de Duitse aspecten van de oorlog richtten, geeft Hans Houterman een genuanceerd antwoord. "De kant van de geallieerden en van de burgers is uitgebreid beschreven, maar de Duitse kant was tot het eind van de jaren tachtig onbelicht gebleven. Wij richten ons juist op deze kant en daarna kan een volgende generatie onderzoekers, of misschien wel wijzelf, een completer beeld schetsen." Voor het onder de aan dacht brengen van de Duitse verrichtingen zijn zij weieens zwartgemaakt, niet door de pers maar door de oudere generatie, al

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 58