Vadertje Pas jie mer op, da je 't 'uusje van je consensie nie verbrandt schrijven meestal in opdracht van bestuur ders, maar hun onderzoeksresultaten val len over het algemeen tegen. Ze bijten zich niet vast in hun onderwerpen. Wij wel, maar wij zijn dan ook een beetje leip", schertst Hans Sakkers. "We zijn gedreven, gaan achter de informatie aan. Steun van de overheid voor ons onderzoek zou dus wel prettig zijn, want we steken veel geld in onze publicaties." Onderzoek Tot slot wil ik weten welke plannen beide heren voor de komende jaren hebben. Hans Sakkers gaat met Ton Goossens (een amateur-militair-historicus) mee naar Parijs om onderzoek te doen naar het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940. Ze zijn het volstrekt niet eens met de stellige conclusie die Peter Sijnke trekt in het boek Het Vergeten Bombardement (2010). Daarin beweert hij dat het bombar dement op de stad het gevolg is van de beschieting van de Duitse artillerie, opge steld tussen 's-Heer Arendskerke en Lewe- dorp. Hans Houterman valt hem bij: "Sijnke trekt zijn conclusie zonder enig bewijs. Het is aantoonbaar dat de Franse batterijen in Breskens 's morgens in de richting van Middelburg vuurden en dat op dat moment in de stad granaten zijn ingeslagen." Hans Sakkers is ook bezig met een onder zoek naar standrechtelijke executies van burgers en Duitse deserteurs vanaf de tijd dat Zeeland frontgebied was, in november 1944. Op Walcheren zijn vijf mannen in de duinen van Valkenisse geëxecuteerd. Hij interviewt daarvoor ook nabestaanden. Hans Houterman houdt zich niet meer zo bezig met publiceren; zijn laatste publicatie is van 2002. Hij houdt wel een website bij over (Britse) officieren en besteedt daar veel tijd aan. Het geld van de prijs willen de winnaars eventueel gebruiken voor een publicatie die nog op de plank ligt, namelijk over de kustbatterij Dishoek. Beide heren zitten nog boordevol met plannen, genoeg voor hun hele pensioen en hun volgende leven... Leo Hollestelle Vanaf half oktober tot half april woonde vroeger het boerengezin in de woonkamer. De rest van het jaar leefde het gezin in de bakkeet en sliep het in het woonhuis. Tot omstreeks 1875 stond in de woonka mer van de boerderij een grote, ver voor uitspringende schoorsteen. Onder de schoorsteen, ook wel schouw genoemd, lag de stookplaats. Boven een haardvuur werd het eten gekookt en de koffie, thee of chocolade gewarmd. Tijdens de lange win teravonden, als het werk erop zat, zaten de boer en de andere volwassen mannen van het gezin rond het brandend haard-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 60