55 De Noordweg en de Nederlandse hervormde kerk te Serooskerke, begin 20ste eeuw. Foto op genomen in het boek. (Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zeiandia Ulustrata, Prentbrief kaarten, nr. ZI-P-00861) 1. Tipje van de sluier: in 'De Wete' van oktober 2011 wordt aandacht besteed aan het leven en werken van Hendrik Sturm. Serooskerke Kerk UI tg. F. B. den Boer, Middelburg. vend verenigingsleven. In de eerste decen nia van de twintigste eeuw werden vaak door eigen initiatief allerlei verbanden voor belangenbehartiging van werknemers, brandverzekering, landbouw en dergelijke opgericht. Kenmerkend voor Serooskerke was ook dat de hervormden een minder heid van zo'n 30 procent van de bevolking vormden. De in 1892 ontstane Gereformeerde Kerk en de poli tieke partij A.R.P. waren domi nant in dorpsleven en dorpsbe stuur. Om die reden is het op merkelijk dat de gemeente in 1906 een liberale burgemeester kreeg. De vlotte schrijfstijl van Jan Zwemer maakt deze weten schappelijke publicatie tot een leesbaar boek, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Het heeft mijn beeld van de ontwik kelingen die zo'n honderd jaar geleden in de samenleving van Zeeland plaatsvonden verrijkt. zich tot een klein streekcentrum, waar de middenstand een goede boterham kon ver dienen. Van die centrale ligging in het noordwestelijk deel van het eiland profi teert het dorp nu nog steeds: industrieter rein De Zompe en de ligging naast de (ver nieuwde) rijksweg N57. Het dorp kende in die tijd een vooruitstre- Leo Hollestelle Jan Zwemer, Onrust en wel vaart. Het platteland van de Zeeuwse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922. Uitgeverij Den Boer/De Ruiter, 310 pag., ISBN 978-90-79875-29-0, 24,90.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 63