De Wete weet het Laat het De Wete weten Praalwagen S. Moens uit Hoofddorp is in het bezit van een foto uit de jaren twintig van de vorige eeuw waarop een praalwagen staat afge beeld in een optocht ter hoogte van de Kloveniersdoelen te Middelburg. Het is de praalwagen van klompenmakerij L. Leijnse. Moens' vader is de tweede man van links. Wie kan meer vertellen ter gelegenheid van welke festiviteit deze optocht werd ge houden en wanneer dat is geweest? Ook informatie over de klompenmakerij is wel kom. Uw reactie kunt u doorgeven aan de redactie. Postbode In De Wete van januari jl. vroegen wij uw hulp bij een foto waarop postbode Joh. de Visser uit Ritthem de post bezorgt bij een onbekende vrouw op een onbekende boerderij, eind jaren dertig. De vraagsteller, W. de Meij, kwam zelf met het antwoord. Het is Pietje Boone, op de boerderij van deze familie in de Schorerpolder.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 64