57 Boerderij De Brouwerij te Koudekerke, ca. 1950. (particuliere collectie) Drinkbak te Grijpskerke Op de vraag van Wim Bartels uit Grijpsker ke in De Wete van april jl. over de drinkbak die op het Kerkplein van zijn woonplaats heeft gestaan en die indertijd naar Koude- kerke is verplaatst, kregen wij een reactie van Kees Flipse uit Koudekerke. Hij schrijft ons: "De stenen put heeft tot 1944 gestaan bij de woning van mr. P. Loeff in Koudekerke. Er is nog een ansicht kaart van de put. Daarop staat Grietje Kleinepier, dienstbode bij Loeff, bij de put. Loeff had door leerlingen van de am bachtsschool een smeedijzeren opbouw met wapen laten maken." We zijn toen op zoek gegaan naar die an sichtkaart en namen contact op met Sjoerd de Nooijer, webmaster van de website Koudekerke.info. Hij had onlangs deze kaart op zijn website gezet op de pagina over boerderij De Brouwerij. De toelichten de tekst op de website luidt: "Op het voor erf bevond zich een gemetselde ronde waterput waarboven een hardstenen op- zetstuk was geplaatst dat afkomstig was van het kerkplein van Grijpskerke. In het hardsteen zaten openingen welke erop wezen dat er vroeger een ijzeren opstand op geplaatst was waarin een katrol voor de 'aker' bevestigd was. Vermoedelijk is de waterput omstreeks 1930 bij boerderij De Brouwerij geplaatst. Op foto's van circa 1915 komt deze in ieder geval nog niet voor. Om de waterput oude stijl nieuw leven in te blazen liet notaris mr. Jan Loeff in 1930 door de ambachtsschool te Mid delburg een nieuw mechaniek maken voor

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 65