UITGAVE GENOOTSCHAPSAGENDA 20 12 Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft wederom het voornemen een kunstagenda voor het jaar 2012 uit te geven, gebaseerd op de circa 35.000 prenten, kaarten, etsen, aquarellen, schilderijen en foto's uit zijn verzameling Atlas Zelandia Illustrata en de collecties in beheer bij het Zeeuws Museum en de Zeeuwse Bibliotheek. Het thema is Goed Zeeuws. Er zullen afbeeldingen opgenomen worden van bestuurders, kooplieden, landbouwers, vissers, militairen etc. Het doel van de uitgave is de verzamelingen te tonen, de bekendheid van het Genootschap te vergroten, ledenwerving te bevorderen en een bescheiden positief saldo te genereren. De agenda heeft als formaat 20,3 x 21,0 cm en bevat kleuren en zwart/wit reproducties. Door toepassing van een ringband kunnen na afloop van het jaar de beschreven bladen uitgenomen worden, waarna een fraai boekje met afbeeldingen uit de Atlas resteert. Jaarlijks wordt een agenda met wisselende thema's uitgegeven. De Atlas biedt hiertoe vrijwel onuitputtelijk veel materiaal. Zo ontstaat op den duur een serie boekjes met verzamel waarde. De oplage voor 2012 wordt gesteld op 1.800 exemplaren. Een deel daarvan wordt aangeboden aan bedrijven, die bij een bepaalde afname een pagina met een eigen vermelding krijgen. Voorts worden de boekhandels in Zeeland in de gelegenheid gesteld bij voorintekening exemplaren te bestellen en tegen de winkelprijs van 12,95 te verkopen. U kunt met behulp van onderstaande bon op de agenda intekenen. De prijs bedraagt 10,00 af kantoor van het Genootschap te Middelburg c.q. 12,76 franco huis. Levering vindt plaats in juli a.s BESTELBON GENOOTSCHAPSAGENDA 20 12 Te zenden naar: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, tel. 0118-654347, e-mail: kzgw@zeeuwsebibliotheek.nl Naam: Adres: PostcWoonplaats: Bestelt:x Genootschapsagenda 2012 a 10,00 per stuk. Wenst: O af te halen op het Genootschapskantoor, Kousteensedijk 7, Middelburg (na bericht). O toezending a 2,76 bij 1 of 2 exemplaren. Drie of meer exemplaren 6,75. (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is). Datum: Handtekening:

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 7