73 profiteren van haar centrale positie. Haar politieke profiel werd in de loop der eeu wen almaar krachtiger. Om ten slotte te eindigen als Europese hoofdstad en we reldstad. Als rode draad door de oude ge schiedenis ligt de strijd tegen de Spaanse dwingelandij onder keizer Karei V, met als dieptepunt de onthoofding van de graven van Egmont en Hoorn, op de Grote Markt. In de recente geschiedenis is de rol van koning Leopold II niet geheel onbespro ken: de financiering van het hedendaagse Brussel, met zijn prachtige paleizen, brede lanen en groene parken is voornamelijk af komstig uit Congo, destijds een kolonie van België. De Belgische revolutie brak uit in 1830 en leidde tot de onafhankelijkheid van België. De hoofdstad werd vanzelfsprekend Brus sel en er werd een grondige renovatie doorgevoerd, met alle gevolgen van dien. In het centrum kwamen nieuwe ministe ries, kantoorgebouwen, scholen, paleizen en legerkazernes, alle gebouwd tussen 1880 en 1980. Later, met de komst van de Europese Unie in de jaren vijftig van de vorige eeuw, bepalen de architectonische 'design'-gebouwen, net buiten de binnen stad, mede het stadsbeeld. Brussel, de stad met meer dan honderd musea: van bier-, chocolade- en fritesmu- seum naar musea voor oude, moderne, hedendaagse, fantastische en spontane kunst. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een museum van. Brussel, de stad met talloze parken en tui nen. Brussel, met een reputatie op het gebied van gastronomie. Wat te denken van wa terzooi, stoemp, sneukei of plattekeis? Brussel: paleizen, kinderkopjes, gildehui- zen, terrasjes en winkelstraten, wafels, pralines en pintekes. Maar ook sjiek de la sjiek, vele modehuizen van topnamen vin den hun cliëntèle in de Europese adel. Kortom, Brussel, daar moet je toch echt een keer geweest zijn! Ons programma ziet er als volgt uit. In Brussel drinken we eerst koffie met ge bak. Drie gidsen nemen ons mee door een stukje authentiek Brussel: de Marollen, een van de oudste volkswijken, met in het hart het Vossenplein. Hier wordt elke dag rommelmarkt gehouden. We proeven Brus selse specialiteiten als bloempanch en plattekeis. We lunchen met wijn en daarna verkennen we de buurt van de chique an- tiekwijk Zavel. Hier proeven we chocolade van de beste chocolatier en lopen richting centrum. We lassen nog een stop in om bij te komen en proeven nog een andere Brusselse specialiteit, namelijk pain a la grecque. Daarna kunnen we uitrusten in de bus tijdens een rondrit langs alle bekende plek jes, paleizen en parken. Het diner gebruiken we rond 18.00 uur in restaurant Drug Opera, een restaurant in het hart van het oude Brussel, ingebed op de hoek van verschillende straten. Brussel is nog steeds een bruisende stad, een wereldstad, maar ook een stad met bruisende, wereldse prijzen. We kunnen toch dit programma aanbieden dankzij een royale bijdrage van het bestuur van de HKW vanwege het 40-jarig jubileum voor 82,50. Hier zijn bij inbegrepen de koffie met gebak, lunch met drankje en de avondmaaltijd. De bijdrage van het bestuur is eenmalig, volgend jaar wellicht weer eens een eenvoudiger programma! U kunt zich opgeven door overschrijving/ storting van het verschuldigde bedrag op gironummer 3282831 van de Heemkundi-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 81