75 Zelfportret van Charley Toorop. (via Polder huis Westkapelle) ken, de rooms-katholieke kerk, de Gast- huiskerk, de Doopsgezinde kerk en de sy nagoge. Elke donderdag van 9 juni t/m 8 septem ber, aanvang 13.30 uur. Aanmelden bij de balie in de Wandelkerk, ingang links van de Lange Jan (de Abdijtoren). De kosten bedragen 4,- per persoon. Zie ook de website www.middelburgsekerken.nl. Activiteiten Zeeuws Archief Tweehonderd jaar na de invoering van de burgerlijke stand in Nederland, wijdt het Zeeuws Archief te Middelburg tal van activiteiten aan deze bron van in formatie over onze voorouders. Het vol ledige jaarprogramma is te lezen op www.zeeuwsarchief.nl en in de pro grammafolder. Van mei t/m december 2011 staan op het programma onder andere: - dubbelexpositie Akten van Lief Leed - 200 jaar Burgerlijke Stand in het Stadhuismuseum De Vierschaar te Veere, te zien t/m 31 oktober 2011en het Zeeuws Archief te Middelburg, t/m 13 januari 2012; - Zeeuwse Archievendag in het Zeeuws Archief, met de Genealogische Contactdag Zeeland, rondleidingen door de depots, zaterdag 15 oktober; - symposium over toepassingen van de burgerlijke stand, onder andere met een lezing van Suzanna Jansen, auteur van Het pauperparadijs, zaterdag 2 november; - een romantische wandeling door Veere, en verder diverse cursussen over bidprent jes en genealogie, stamboomonderzoek voor beginners, en Zeeuwse voorouders zoeken via internet. Charley Toorop komt terug in Westkapelle In De Wete van april 2010 schreef Leo Faase een verslag van de lezing 'Aan de toog', over de levenslange vriendschap van Charley Toorop met Miene van Mill- Verhulst, eigenaresse van hotel De Valk in Westkapelle. Hij eindigde zijn verslag met de woorden: "Charley Toorop had veel aan Westkapelle te danken, maar Westkapelle staat ook bij Charley Toorop in het krijt. Het Charley Toorop-monument moet er nu maar snel komen. In Westkapelle dus." Zoals het er nu naar uitziet, gaat dat mo nument er komen. In juli 2010 is door vrij-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 83