willigers de Stichting VerBEELDing Charley Toorop opgericht. Het doel van de stichting is om in het najaar van 2012 een beeld langs de wandelpromenade op de zeedijk in de buurt van het Polderhuismuseum te plaatsen ter herinnering aan de bekende schilderes. In de eerste helft van de vorige eeuw kwam Charley Toorop zeer regelmatig op Walcheren schilderen, zowel in Domburg als in Veere. Maar vanaf 1924 tot haar overlijden in 1955 verbleef ze bij voorkeur in Westkapelle. Zij logeerde dan in hotel De Valk. De Stichting VerBEELDing Charley Toorop vindt niet alleen steun binnen de Zeeuwse samenleving, maar ook landelijk. Er is een Comité van Aanbeveling, onder voorzitter schap van commissaris van de koningin, mevrouw Karla Peijs. De kleinzoon van Charley Toorop, de kun stenaar Rik Fernhout en zijn moeder, me vrouw Fernhout-Salomonson, waarderen de plannen zeer positief. De stichting krijgt zowel van de gemeente Veere als van particulieren, bedrijven en culturele fondsen financiële steun om het beeld te kunnen realiseren. Ook de Heem kundige Kring Walcheren heeft de stichting financieel gesteund. Inmiddels is ruim de helft van de projectbegroting gerealiseerd. Een bemoedigend resultaat. Voor de realisering van het beeld is een selectiecommissie samengesteld onder voorzitterschap van mevrouw Willemien van Montfrans, voormalig burgemeester van Veere. De selectiecommissie zal in overleg met het Centrum Beeldende Kunst te Middelburg het bestuur van de stichting adviseren in het kiezen van een geschikte kunstenaar en het te plaatsen beeld. Zowel Marja Bosma, conservator van het Cen traal Museum te Utrecht en schrijfster van verschillende publicaties over Charley Toorop, als Jan Teeuwisse, directeur van het museum Beelden aan Zee te Scheve- ningen, hebben toegezegd in de selectie commissie te willen plaatsnemen. Sinds enkele maanden heeft de stichting een eigen website, www.tooropinwestka- pelle.nl. De website geeft interessante in formatie over het leven van Charley en haar liefde voor Westkapelle. De dorpelin gen inspireerden haar bij het maken van haar schilderijen en de website toont enke le mooie voorbeelden van werken die zij in het dorp maakte. Bovendien wordt informa tie verstrekt over musea waar schilderijen van Charley te bewonderen zijn en is een lijst met interessante boeken en catalogi vermeld. Als u dit initiatief ook financieel wilt onder steunen, het rekeningnummer staat op de website vermeld. Met uw steun komt Char ley Toorop zeker weer terug in Westkapel le.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2011 | | pagina 84