0 f I Éi j| li p5; rii De vervuilde prent Davids voorportaal nadat deze voor restauratie uit de lijst is gehaald, 21 januari 2014. (foto Marijn de Valk) 1 1 1 1 t V 'P1".., een 'huwelijksknipsel' of een bijbelse voor stelling aan de wand. Een geknipte blad wijzer in het kerkboek was ook gewild. Pa pier was duur en daarom was het bedrij ven van deze vorm van kunst alleen weg gelegd voor welgestelden. In de achttiende eeuw werd papier goedkoper en ruimer beschikbaar. Meer mensen, ook op het platteland, gingen papierknippen. Er ver schenen 'broodknippers' die op bestelling werkten en hun producten uitventten. Ook het bekende silhouetknippen kwam in de mode. In de negentiende eeuw begon het papierknippen echt volkskunst te worden. Zeeuwse knipkunst In museum De Schotse Huizen hangen twee werken van de Zeeuwse knipkunste naar die bekend stond als Jan de Prenten- knipper. Tijdens zijn leven kende niemand zijn werkelijke naam; pas in 1985 gaf een oud krantenknipsel duidelijkheid over wie hij was: Jan Huiszoon (1798-1870). Jan de Prentenknipper had een zwaar le ven, hij werd geteisterd door ziektes en ar moede. Het grootste deel van zijn leven leidde hij een zwervend bestaan en trok hij in Zeeland van dorp tot dorp. Vaak over nachtte hij op boerderijen, waarvan hij uit dank voor het genoten logies een afbeel ding knipte. Veel Zeeuwse families bezitten mede daardoor nog knipwerk van hem. Hoewel hij zijn knipsels nooit signeerde, is werk van zijn hand goed als het zijne te - III '1 Ife.- j i i «8 t f i fct i - li II A i «9 i» 32. ff; 'JSSZm Vf I: f r

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 17