16 Restauratiewerkzaamheden aan de prent van Jan Huiszoon door Maxi Joustra, 23 januari 2014. (foto Marijn de Valk) Aanslag wordt door schoonborstelen van het papier verwijderd. De blauwe achtergrond is inmiddels verwijderd, 23 januari 2014. (foto Marijn de Valk) herkennen. Als een van de weinige Neder landse knipkunstenaars decoreerde hij zijn prenten met felle kleuren. De combinatie van kracht en eenvoud, versterkt door dit gebruik van kleur, was zijn handelsmerk. Door de enorme rijkdom aan details geeft zijn werk een goed beeld van het Zeeuwse landleven in de negentiende eeuw. Davids voorportaal Naast een knipsel van de landing van de Engelsen in 1809, bezit museum De Schotse Huizen er een van Jan de Pren- tenknipper getiteld Davids voorportaal. Er bestaan wel dertien knipsels van zijn hand met deze titel. Andere heten ook wel Da vids voorhof of Het Huis Davids en alle maal hebben ze een monumentaal ge bouw als middelpunt. Met het huis werd het geslacht van David, waaruit de beloof de Christus zou worden geboren, gesym boliseerd. In het boek Jan de prentenknip- per - Zeeuwse volkskunst langs 's Heeren wegen 1798-1870 schrijven Joke en Jan Peter Verhave dat Jan wel veel van David moet hebben gehouden: "Altijd aan het zwerven en op de vlucht, voor Saul en la ter voor zijn eigen zoon Absalom, een le ven met hoogtepunten en dieptepunten, nu eens dansend, dan weer in diepe schuld en rouw." Jan de Prentenknipper heeft Da vid, spelend op de harp, dan ook tientallen keren afgebeeld. Het knipsel in museum De Schotse Huizen toont verschillende gebouwen die links en rechts eender zijn. Het middelste gebouw zou het Lampsinshuis in Vlissingen voor stellen. Daarnaast de Oostkerk in Middel burg, gevolgd door de toren van waar schijnlijk het stadhuis van Veere. Om de gebouwen links en rechts geheel symme trisch te kunnen maken, is het papier tij dens het knippen dubbelgevouwen. Scè nes uit het leven van David zijn er als een soort stripverhaal aan toegevoegd. De harpspelende David is te zien in het huisje midden boven, dat het paleis van Saul voorstelt. De vogels boven de gebouwen komen in andere knipsels niet vaak voor. Waarschijnlijk is de prent niet geknipt maar gestoken met een smal, beitelvormig mes je. Het houtrijke papier is bruin verkleurd

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 18