17 De gerestaureerde prent Davids voorportaal, 23 januari 2014. (foto Marijn de Valk _JP V-,- <T en brokkelt af. De achtergrond is hard blauw 'suikerpapier', het papier waarin vroeger de 'kegels' van kristalsuiker waren verpakt en waarin men, als de zak leeg was, het schone beddengoed rolde. In ere hersteld De tand des tijds knaagde aan dit werk en bovendien begon het knipsel weg te zak ken in de lijst. Onlangs kreeg museum De Schotse Huizen via de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland de kans mee te doen aan een praktijkles papierrestauratie in het ka der van de Collectiewacht Zeeland.1 Onder begeleiding van papierrestaurator Marijn de Valk heeft museummedewerkster Maxi Joustra kleine reparaties verricht aan het kunstwerk. Allereerst is het knipsel losge haald van de blauwe achtergrond. Deze achtergrond is met een speciaal sponsje en 'schuurmiddel' schoongemaakt. Omdat het knipsel is ingekleurd met aquarelverf, was het niet mogelijk om dit te 'spoelen'. Het moest worden schoongeborsteld met een kwastje. Door de poreusheid van het papier was dit een zeer secuur werkje. Het bleek onvermijdelijk dat kleine verbindin gen tijdens het schoonmaken loslieten. Wat losraakte is hersteld en opnieuw op geplakt. Ontbrekende onderdelen zijn bij gemaakt, voor zover de herkomst ervan kon worden achterhaald, zoals een stukje van de kerktoren. Aangezien niet bekend is hoe het werkstuk er oorspronkelijk heeft uitgezien, zijn geen ingrijpende aanpassin gen gedaan. Maxi Joustra: "Zelden heb ik zo'n gedetailleerd priegelwerk in mijn han-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 19