Een Automobiel Hoog gezelschap op bezoek in Middelburg den gehad. Wat een dunne reepjes. De man die dit gemaakt heeft, was een waar kunstenaar. Het was een spannende en eervolle taak om mee te mogen helpen aan de restauratie van dit prachtig stukje Zeeuws erfgoed. Ik hoop dat veel muse umbezoekers net als ik dit kleine maar fij ne werk zullen bewonderen." U bent welkom. Op 1 april j.l. heeft het mu seum na de gebruikelijke wintersluiting zijn deuren weer geopend. Hanneke de Vroe, Sylvia van Dam Merrett musea, vergelijkbaar met de Monumenten- wacht, echter niet voor gebouwen en objecten maar voor museumcollecties. Een materiaaldes- kundige (restaurator) inspecteert een museum collectie en doet daarover aanbevelingen. Het doel van de Collectiewacht is onder meer condi tieverbetering van de museumcollecties en het vergroten van praktische kennis bij beheerders. De Collectiewacht Zeeland wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Steunfonds Zeeuwse musea, het Prins Bernhard Cultuur fonds en de provincie Zeeland. Voor meer in formatie: www.collectiewacht.nl en www.scez.nl. De auteurs zijn respectievelijk voorlichter en conservator van museum De Schotse Huizen in Veere. 1. De Collectiewacht Zeeland, ingesteld in 2011, is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en diverse Zeeuwse restauratoren. Het is een service aan Geraadpleegde bronnen: - Joke en Jan Peter Verhave, 'Jan de Prenten- knipper. Zeeuwse volkskunst langs 's Heeren wegen 1798-1870', Goes 1993. -www.immaterieelerfgoed.nl: nationale inven taris immaterieel cultureel erfgoed Koninkrijk Nederland. Een prentbriefkaart Iets meer dan honderd jaar geleden werd in Middelburg een prentbriefkaart uitgege ven van een auto in het begin van de Lan ge Noordstraat. Achter de auto is links een stukje van het gotische gedeelte van het stadhuis te zien. Rechts daarvan zijn de negen traveeën van de achttiende-eeuwse gevel van het stadhuis zichtbaar die na het bombardement van 17 mei 1940 niet her opgebouwd werden. Rechts achter de poli tieagent is naast het stadhuis de toegang tot de Helm, het straatje dat vroeger door liep tot in de Lange Noordstraat. De auto staat pal voor de ingang van hotel De Nieuwe Doelen en heeft veel bekijks. Vol gens het onderschrift staat het gezelschap op punt van vertrek.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 20