19 Hfril per Automobiel uan af het Hotel „J)e Hieuuie Doelen", Lan$e Hoordjtraat, JïTïddelburs Wat kan de aanleiding voor de uitgave van deze prentbriefkaart zijn geweest? Was het de auto die zoveel bekijks had? Waren het misschien ook de gesluierde dames op de achterbank, en wie waren zij dan? En wanneer werd de opname voor deze prentbriefkaart gemaakt? De Beeldbank van het Zeeuws Archief be vat ook een exemplaar van deze kaart. De omschrijving daarin luidt: "Een menigte bij het wegrijden van een auto tijdens de Au- tomobielweek bij hotel Nieuwe Doelen te genover het stadhuis aan de Lange Noord straat te Middelburg" en er wordt de datum van 29 juni 1910 bij gegeven. Over deze Automobielweek staan meer bijzonderhe den vermeld in het artikel van J.H. Mida- vaine in De Wete van juli 1996. Het was een propagandatocht voor de auto, waar van de deelnemers op de ochtend van 28 juni 1910 vanuit Woensdrecht vertrokken en dezelfde dag 's avonds in Middelburg aankwamen. De eigenlijke tocht over Wal cheren vond om twaalf uur van de dag Een auto voor hotel De Nieuwe Doelen, voor aan in de Lange Noordstraat te Middelburg, (coll. A. Bosselaers) Schrijfruimte BRI E>F K A AR-F Off*èP t&wdt- >A_- Ju- cL^x. -61t ï'C*n. ZLv j&c th- 'H Lsïxa-Lx. Adreszijde van dezelfde prentbriefkaart, uitga ve Gebr. Hildernisse en lichtdruk Gebr. Van Straaten, nr. 6059. (coll. A. Bosselaers) erop plaats; men vertrok vanaf de Markt, en daarvan zou deze prentbriefkaart een opname zijn. Maar is dat ook zo? Net zoals bij de prentbriefkaart van het cir cus Carré, die werd besproken in De Wete van april 2012, geeft de adreszijde van

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 21