23 tus 1906 op het moment dat het gezel schap Pierpont Morgan wil vertrekken voor een bezoek aan Veere en Domburg. Wie de twee dames op de achterbank zijn wordt niet duidelijk, maar het zijn waar schijnlijk mevrouw Pierpont Morgan en haar dochter Anne Tracy Morgan. Het ver dere verloop van het bezoek aan Middel burg is beschreven in de Middelburgsche Courant.6 Op woensdag wordt in Middel burg de tentoonstelling van oud goud- en zilverwerk in het Schuttershof bezocht, ge volgd door een bezoek aan de abdij en in kopen in een aantal winkels. Donderdag ochtend wordt het stadhuis bezocht. In het daar aanwezige stedelijk museum van oudheden wordt veel aandacht besteed aan vier schilderijen uit het begin van de zeventiende eeuw, twee gemaakt door in genieur Adriaan Boot van de havens van Acapulco en Veracruz en twee van Mexico- Stad van de hand van Juan Gómez de Trasmonte. De vier schilderijen waren al sinds 1632 in Middelburg maar zouden op 17 mei 1940 bij de brand van het stadhuis verloren gaan. Het bezoek aan Middelburg Anne Tracy Morgan (1873-1952), dochter van de bankier John Pierpont Morgan, en onder an dere vrijwilligster aan het front tijdens de Eer ste Wereldoorlog, foto ca. 1915. (Beeldbank Li brary of Congress, www.loc.gov/pictures) De tentoonstelling van oud goud- en zilverwerk werd op woensdag 29 augus tus 1906 door de da mes Pierpont Mor gan bezocht. Prent briefkaart Gebr. Van Straaten, nr. 5647, augustus 1906. (coll. A. Bosselaers) (Tentoonstelling uan oud Qoud- en Slueraerk te jltiddelburg, 25 }uli - )5 September 1906 Qoudsmidswerkplaats uit de XV« eeuw. Naar een grauure uit het Prentenkabinet te Amsterdam.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 25