Walcheren van de kaart Braziliaans Walcheren werd afgesloten met een wandeling over de Botermarkt op donderdagmiddag. Vrij dagochtend om half tien vertrok het gezel schap met de trein naar Den Haag. Antoon Bosselaers 1. Middelburgsche Courant, 5 augustus 1895, p. 4. 2. Middelburgsche Courant, 11 augustus 1906, p. 4. 3. Vlissingsche Courant, 3 september 1906, p. 2. 4 De Telegraaf, 4 september 1906, p. 1. 5. Het Nieuws van den Dag, 13 september 1906, p. 6. 6. Middelburgsche Courant, 30 en 31 augustus 1906. Geraadpleegde bronnen: - A. Bosselaers, 'Daniëlse en Van Straaten. De juiste datering van een prentbriefkaart'in: De Wete, jrg. 41, nr. 2 (2012), p. 25-29. - Beeldbank Zeeland en Beeldbank Zeeuws Archief. - Krantenbank Zeeland, Middelburgsche en Vlissingsche Courant, diverse jaargangen. - J.H. Midavaine, 'Automobielweek in Walche ren, juni 1910', in: De Wete, jrg. 25, nr. 3 (1996), p. 7-12. - J. Spoorenberg en H. Voskuilen, 'Drukkerij en uitgeverij Gebr. Van Straaten in Middel burg', deel I, VDP Bulletin, jrg. 29, nr. 113 (2012), p. 2-7. - J. Spoorenberg, H. Voskuilen en A. Bosse laers, 'Drukkerij en uitgeverij Gebr. Van Straa ten in Middelburg', delen II tot V, VDP Bulle- tin, jrg. 29, nr. 114 (2012), p. 2-9; jrg. 30, nr. 115 (2013), p. 2-8; nr. 116 (2013), p. 2-7; nr. 117(2013), p. 2-7. - Website van de stichting Verenigde Booten (http://www.verenigdebooten.nl) met informa tie over Adriaan Boot en de vier Mexicaanse schilderijen. - Wikipedia. Walcherse plaatsnamen en de naam Wal cheren zijn in alle windstreken van de we reld te vinden. Dit heeft mij altijd gefasci neerd. Toen De Wete de rubriek 'Walche ren van de Kaart' in het leven riep, was dat voor mij een schot in de roos. Al speurend in mijn documentatie vond ik een Brazili aans eilandje dat luisterde naar de naam Walcheren. Met dank aan historicus Ruud Paesie. Hij maakte er immers melding van in een bijdrage in het PZC-katern 'Spec trum' van 25 februari 2012. Fort en eiland Na de verovering van de Braziliaanse stad Olinda op de Portugezen rond 1630 wilde de West-Indische Compagnie (WIC) haar invloed in Brazilië verder uitbreiden. Daar-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 26