imiCATIE. door de zon en de wind te laten drogen. Als de schoven goed droog waren, of zo als men op Walcheren zei, scherp om te mennen, werden ze met paard-en-wagen de schuren in gereden en opgeslagen in d'n tas.6 In de winterperiode werden de tarwekorrels met een dorsvlegel op de dorsvloer uit de aren geslagen. Vervolgens /"/c'7 IK- 1U K<;i:MI:KSïT.!< van Inviitf liH t<-r algviiH-vne krimi» lirl kmnl mij EMvcnwIil viMir om, naar aanlridin^ van hetgeen in (imninficn i« gwchM. naar allr tarwe in liming i« mnrlrn ui manen «vonlrnnimlal in ilrn liamlrl ilr va»lge»t<-lil<- mavimum- l»rij«. in «irijil niet «Ir vworwliriftni. wenl ovemebredenaar aalllriiliiiu vall rrlir iiirilrilrrlinu 'm «l«* «laulilailrnrial nok ill line* tante verliamlelil -«jiijnl Ie /ijli ViHir t' I -'. lot f l.'t.lüt, iln- iHiven tien maximum prij» van i' I•.'.">11 Koopcrs cii Yorkoopers iiuglliiiiils ern- sliii ill lii'iililicrine Ie I>|-«'||Q|-Iiilnl ilr iii.-iiiinMI prijs voor tarwe op 112.01) is iiepimlil. en licn ernstio Ie winirselnuven de vooriioeinile zeer liiiiklmre Inmilelin- •><•11 niet nil Ie volden, ziillemle cle/.e hoogst ernstige gevolgen voor ilen Han del mei zieli brengen. Vlklik-lliurBT OrU.k-r MUI. I>e Itiirgemee-ter voomnptnti, M. VAN DEN IHIANW.I.IW. Tarwestro Tarwestro werd voor veel doeleinden ge bruikt. Het werd onder andere gebruikt voor veevoer. Met een gluikammef werd een schoof uitgekamd. Het grove gelijkma tige stro, dat glui werd genoemd, bleef over als veevoer. Walcherse boeren be weerden dat het stro van het oude Wal cherse ras veel beter voedsel opleverde dan dat van de Engelse rassen. Het werd ook gebruikt bij dakwerkzaamhe den. De Walcherse boeren leverden de 200 duizend bossen stro die men hiervoor nodig had. Ook dit stro werd uitgekamd en op maat gesneden. Verder werden de ma trassen in de bedstee gevuld met glui. Tij dens de voorjaarsschoonmaak werden de matrassen van nieuw glui voorzien. Bij het overlijden van een volwassen man werd een grote bos glui rechts naast de voordeur rechtop tegen de muur gezet, en bij het overlijden van een volwassen vrouw stond de bos links. Bij het overlijden van een kind werd een minder grote bos stro geplaatst. Voor 1870 werden bij het overlij den van een kind ook wel kleine kruisen van tarwestro gevlochten, die men aan de deur en de gesloten vensters van het sterf huis hing. Publicatie over de maximumprijzen van tarwe in Middelburg. Affiche, 7 oktober 1914 (Al- torffer). (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zee land, recordnr. 7626) werd het graan gezuiverd van stro en kaf met een wanne.7 Omdat op Walcheren de tarwe altijd goed gezuiverd werd, bracht deze tarwe dikwijls een gulden per hecto liter meer op dan buiten Walcheren. Tegenwoordig Nog steeds wordt op Walcheren hoofdza kelijk wintertarwe gezaaid. Als de winter tarwe er in het voorjaar slecht voorstaat, wordt uit nood zomertarwe gezaaid. Tarwe die van goede kwaliteit is, wordt ge bruikt voor bakmeel. Mindere kwaliteit wordt verwerkt in diervoeder. Een hectare brengt tegenwoordig gemid deld negen- a tienduizend kilo tarwe op. Hoewel het oude wintertarweras Zeeuwse Witte commercieel niet meer aantrekkelijk

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 38