Reacties verschenen. De aren van de aangetaste planten worden blauwgroen van kleur en later grijs achtig. De korrels zien er aan de buitenkant meer kogelvormig uit. In de korrels zit een zwarte plakkerige massa. Licht aangetaste kor rels kunnen de ziekte weer overdragen naar het volgend jaar. 5. Hok van tegen elkaar gezette korenschoven. Bij een stuke van tarweschoven werden op Walcheren tien schoven gebruikt. De schoven, vijf bij vijf, werden schuin tegen elkaar gezet. 6. Bergplaats voor graanschoven, bonen- en erwtenstruiken. Deze lag links en rechts van de dorsvloer. 7. Van tenen gevlochten mand met opstaande rand. Door in de wind te gaan staan en met de wan te schudden en het graan op te gooien, waaide het kaf en het stof weg. 8. Werktuig in de vorm van een hark. Geraadpleegde bronnen: - M.J. Boerendonk, 'Historische studie over den Zeeuwschen Landbouw', Den Haag 1935. - P.J. Bouman, 'De geschiedenis van de Zeeuwschen Landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche land- bouw-maatschappij, 1843-1943', Wageningen 1946. - H.J.E. Gerlach, Landhuishoudkundige be schrijving van Walcheren c.amet goud be kroond door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, Haarlem 1885. - A. Geschiere, 'Het leven van den Walcher- schen boer gedurende de laatste twee eeuwen', Bruinisse 1933. - H.C.M. Ghijsen, 'Woordenboek der Zeeuwse Dialecten', Den Haag 1974. - LM. Hollestelle, 'Een dijk van een dijk. De Westkappelse Zeedijk in de loop van de tijd', Middelburg 1990. - de Kanter Phzn. en J. ab Utrecht Dressel- huis, 'De Provincie Zeeland', Middelburg 1824. - Krantenbank Zeeland, Middelburgsche Cou rant, 15 september 1879. - Johan Reygersbergen, verb, en verm. door M.Z. van Boxhorn, 'Chroniick van Zeelandt', Middelburg 1644. - Isaak Tirion, 'Tegenwoordige Staat der Veree- nigde Nederlanden, Tiende deel. Vervolgende de beschryving van Zeeland met nieuwe land kaarten, plans der steden en konstige printver beeldingen versierd', Amsterdam 1753. - Vader, Een Walcherse begrafenis in 1880, in: idem, 'Kersaon uut 't Slopje en andere schetsen uit het oud-W'alcherens buitenleven', S.I., Heemkundige Kring Walcheren, 1984. - De Veldbode, geïllustreerd weekblad voor land- en tuinbouw, pluimvee- en konijnenfok kerij en bijenteelt 26/Kerstnummer (1928). De Middelburgse arend Op het artikel 'Wapendier' over de Middel burgse stadsarenden in De Wete van janu ari j.l. kwam een reactie van Peter Sijnke, conservator stedelijke collecties van Mid delburg en werkzaam voor het Zeeuws Ar chief. Hij vertelt dat hij heeft gezocht naar gegevens over de afbraak van het arends huisje in 1858, maar dat hij daarvan in het archief van de Gemeentewerken niets kon terugvinden. Wel vond hij in de zogenoem de Registers ten rade, dl. A-D (aanwezig in Zeeuws Archief, verzameling handschriften een aanwinsten gemeentearchief Middel-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 40