36 WALCHEREN. Boone uit Koudekerke. Hij mailt ons dat het wel degelijk gaat om "Cornells Reynier- se", want: "in 1940 zijn mijn ouders vanwe ge de oorlogshandelingen gevlucht uit Vlis- singen en ingetrokken bij Reynierse aan de Middelburgsestraat. Ze hebben daar in gewoond tot het overlijden van Reynierse in 1956. Toen hebben ze het huis zelf ge- Kaart waarop J. Verheye van Citters het ont staan van Walcheren schetste, (bron: Mr. Verheye van Citters, 'Memorie over de vroon-, leen-, hayman- en vrijlanden in Zeeland', in: Archief [1866] tussen pag. 56-57) kocht." Piet Boone woont nog altijd in het huis dat vroeger van Kees Reijnierse was. Yolanda de Bree uit Middelburg gaf in de zelfde Wete ook zo'n overzichtje. Daarin stond de naam van M. Tianeken. Wij von den dat verdacht veel lijken op Francke(n), en mevrouw De Bree geeft ons gelijk: "Er staat Francken! Het puntje van de i blijkt bij nadere bestudering het korte dwarsstreep- je van de f te moeten voorstellen en de c was met een dermate grote lus geschre ven dat ik het voor een e heb aangezien. Verwarring opgelost!" Mevrouw M. Koole-de Priester uit Middel- Goeds Pot der -tiSf 'ecteuiat' °V X*U/ui/

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 42