Voordat de nu te slopen woningen ge bouwd werden, moeten er ook al (eenvou dige) woningen in dat buurtje hebben ge staan. Een van die huisjes was dat van de opoe van B. Michels uit Nijmegen. Hij zond ons een foto van het optrekje, mét lijst, die wij hierbij afdrukken. "Het is het huisje waarin mijn grootmoeder, Willemina Spie- Het huisje zelf heeft waarschijnlijk gestaan aan het eind van de Havendijkstraat, waar nu een speelveldje is." De heer Michels vermoedt dat de foto ver vóór 1910 is genomen, maar zou graag willen weten wanneer precies en door wel ke fotograaf. Op de foto lijkt het huisje in vervallen staat. Als het pas rond 1940 is rens, in 1845 is geboren", schrijft Michels. "Omstreeks 1940 nam de gemeenteraad het besluit om het huisje te laten afbreken. Tegelijkertijd werd de grond verkocht aan de firma Sanderse. De laatste bewoners waren leden van de familie Van Raan. Het adres was Karelsgang T45, Middelburg ambacht, maar het perceel strekte zich uit tot aan de tegenwoordige Havendijkstraat. afgebroken, moet het tussentijds al eens opgeknapt zijn geweest. Wie kan daar nog iets van vertellen? En wanneer is het huis je dan precies afgebroken, en door welk bedrijf? Als het niet te veel gevraagd is, zou de heer Michels ook nog graag iets willen weten over andere bedoeninkjes rondom opoe's huisje.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 44