39 De winkel van Kees van de Karre Kees Vogel uit Alblasserdam zond ons een bericht met drie foto's uit de periode 1925- 1935. We kunnen er slechts eentje weer geven, want de kwaliteit is niet al te dende rend. De heer Vogel vermoedt dat zijn opa Kees Roelse een van de kinderen in de schoolklas is. Opa én oma Roelse waren beiden gebo ren in Aagtekerke maar groeiden op in Westkapelle. Daar hadden ze een winkel. Opa bezorgde met een hondenkar de be stellingen van klanten aan huis. Zijn bie- smakwas dan ook Kees van de Karre. In 1944 zijn ze vanwege de oorlogshandelin gen eerst in Domburg gaan wonen en uit eindelijk zijn ze in Middelburg terechtgeko men. Daar had opa, naast het station, een aardappelhandel met de naam K. Roelse. De heer Vogel zit met een aantal vragen en hoopt dat lezers van De Wete die kun nen beantwoorden. Wie kan er wat vertel len over de winkel van Kees van de Karre in Westkapelle? Wie herkent de kinderen op de hierbij afgedrukte foto? En wie heeft er informatie over de aardappelhandel K. Roelse in Middelburg, bijvoorbeeld een foto? Een boerderij in Hoogelande? Van Leendert Osté uit Koudekerke ontvin gen we een fraaie prentbriefkaart uit een ver verleden (zie pag. 40), met de vraag wie de boerderij en/of de boerin op deze kaart herkent. Op de achterzijde staat "Hoogelande" geschreven, maar het is de vraag of dat wel klopt. En waar kan deze boerderij dan gestaan hebben? Het post stempel vermeldt de data 13 en 18 novem ber 1912. De kaart is in Middelburg gedrukt als licht-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 45