De Wete weet het 40 Besrcnhoeue, Walcheren druk bij de Gebroeders Van Straaten, on der nr. 6992. De stoffeerderij van Fokker Op de vraag aan onze lezers van Jan Midavaine uit Veere of vaders, grootvaders of andere familieleden herkend worden op een foto van de stoffeerderij van de Fokker-vliegtuigfabriek in Veere, ontvingen we geen enkele reactie. Daarom plaatsen we de foto nog maar eens, zij het wat kleiner. De grotere weergave vindt u in De Wete van januari j.l. De foto moet gescho ten zijn tussen maart 1923 en januari 1925. Wie gaat er een licht op? Een boerin In De Wete van januari 2014 drukten wij een foto af die we ontvingen van Piet van Vlaanderen uit Koudekerke. Op zijn vraag wie de afgebeelde boerin zou kunnen zijn kwam slechts één reactie, maar die lijkt ons afdoende. Jannie Joziasse uit Koude kerke belde het redactiesecretariaat. De boerin op de foto is haar grootmoeder Jan na Joziasse-Leijnse, geboren op 29 mei 1851 in Koudekerke, overleden op 4 sep tember 1920. Deftig gezelschap In de januari-Wete plaatsten wij een foto van een deftig gezelschap dat poseerde voor een schoolgebouw. Dat vermoedde althans de inzender van de foto, Jo Koe man. Het blijkt echter te gaan om de melk-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 46