41 Nog een deftig gezelschap voor de hoofdingang van de Melkinrichting Walcheren. Zesde van links Simon Simonse, jarenlang bestuursvoor zitter van de melkfabriek. Datum onbekend, (coll. P. Simonse) fabriek aan de Poelendaelesingel in Mid delburg, zo blijkt uit de talloze reacties die wij binnenkregen. Bob van der Weel uit Middelburg laat we ten dat de foto al eens eerder is gepubli ceerd, en wel in het boek Middelburg ver leden tijd van Peter Sijnke uit 1980. Hij is geschoten bij de opening van de Melkin richting Walcheren in maart 1929. Het ge bouw stond op de plek waar nu de nieuw ste vleugel van het Delta-gebouw staat. Op de eerste rij, vijfde van links, zit burge meester Dumon Tak van Middelburg. Naast hem commissaris der koningin jhr. Quarles van Ufford. Ko de Visser uit Nieuw- en Sint Joosland herkent naast "de meneer met de hoge hoed" zijn grootouders Andries de Visser en Pieternella Polderman. Grootvader De Visser was een van de oprichters van de melkfabriek en heeft ook de eerste steen gelegd. De rest van het gezelschap be staat waarschijnlijk uit boeren die hun melk aan de fabriek leverden en andere hoog waardigheidsbekleders. Mevrouw Minderhoud-de Visser uit Vlissin- gen zal wel familie van Ko de Visser zijn, want ook zij noemt de namen van Andries de Visser en Pietje Polderman als haar grootouders.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 47