Bij de uitreiking van het diploma van de mel kerscursus, 6 juli 1928. (foto Kees Helder, coll. I. de Nood-Pouwer) briek. Daarvoor moesten ze dan bij de achteringang zijn. Louw de Visser uit Grijpskerke belde ook. Hij wist te vertellen dat de melkfabriek maar liefst twee keer officieel geopend is, een keer voor de hoogwaardigheidsbekle ders en een keer voor de 'gewone' boeren. De heer De Visser kan dat weten, want zijn moeder heeft daar namelijk bij allebei de openingen in de bediening gewerkt. Peter Simonse uit Maarsbergen stuurt ons een foto van de melkfabriek die hij van de Beeldbank plukte. In de gele cirkel is de hoofdingang te zien, het decor van onze foto in de januari-Wete. Simonse voegt er nóg een foto bij, waarop zijn grootvader Simon Simonse staat. Hij is de zesde van links in dit gezelschap en was jarenlang actief als voorzitter van de coöperatie. Het is niet duidelijk bij welke gelegenheid deze foto is genomen. Mevrouw I. de Nood-Pouwer uit Veere stuurde ook zo'n foto in van een gezel schap voor de hoofdingang van de melkfa briek. De foto dateert van 6 juli 1928 en toont een aantal cursisten die zojuist hun melkersdiploma hebben behaald. In het midden zit waarschijnlijk de cursusleider. Het enige dat mevrouw De Nood nog weet te vertellen is dat de cursus op Walcheren werd gehouden en werd georganiseerd door de Vereeniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland. Haar moeder, Tannetje Pouwer-de Kam (1909-2005) maakt deel uit van het clubje. Daar bij die molen Naar aanleiding van de foto van de vijf meisjes bij een molen in de januari-Wete mailt Jan de Witte uit Zoutelande dat hij deze prentbriefkaart ook in zijn bezit heeft.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 49