Het vermoeden van mevrouw Walraven uit Middelburg, dat het tweede meisje van links er eentje van Corbijn is, kan De Witte niet helemaal bevestigen. Maar als ze het is, moet ze gehuwd zijn geweest met Lein de Buck uit Zoutelande. Merie Kerbien is geboren op 29 september 1899 en in 1922 getrouwd. Voor de datering van de foto wijst Jan de Witte op het feit dat de molen hier nog is voorzien van een kruirad. Volgens leden van de familie Brasser, de molenaars, is dit kruirad rond 1915 vervangen door de lier die nog altijd aanwezig is. De foto zou dan van vóór 1915 moeten zijn. Op dat mo ment wordt de molen geschilderd; dat is te zien aan de zeilen, die op een aparte ma nier over het hekwerk van de wieken ge slingerd zijn. Mevrouw Dominicus uit Zoutelande belde met de verlossende mededeling dat het desbetreffende meisje inderdaad Marie Corbijn is, geboren in 1899. Zij was name lijk haar moeder. De foto dateert inderdaad van vóór 1915, en wel van 1908. Wie dan de andere vier meisjes op de foto kunnen zijn, weten we nog steeds niet. Drie meisjes in klederdracht De heer Gilde uit Vlissingen kwam via de telefoon nog even terug op de foto van Roel van Schaik uit Woudenberg met diens grootouders met drie meisjes in kle derdracht, in De Wete van oktober 2013. Op de vraag wie die meisjes waren, kwa men twee reacties die elkaar tegenspra ken. Volgens de heer Gilde heeft zijn naamgenoot uit Terheijden gelijk met zijn suggestie dat het zou gaan om Jaantje Kwekkeboom en Marie Koole. Ook hij weet niet wie het derde meisje dan zou moeten zijn, maar het was Jaantje die op boerderij De Fortuin woonde en Marie woonde op De Fruitberg. Precies andersom dus. En ook deze mijnheer Gilde weet het zeker omdat de meisjes bij hem in de klas zaten. De twee heren Gilde moeten elkaar dus ook kennen, zo concluderen wij. Ook met elkaar in de klas gezeten misschien? Dat hoeft natuurlijk niet, maar toevallig is het wél. Een bataljon De foto van een compagnie-bataljon in De Wete van oktober 2013 maakte al heel wat los bij onze lezers. Er kwam nog een wat verlate reactie, die wij u niet willen onthou den. Mevrouw B.S.G. Brasser-Sanderse vond dezelfde foto in haar archief en we weten niet of ze de conclusie trekt nu er duidelijkheid is gekomen in locatie en date ring van de foto, maar in ieder geval moet de sergeant links op de foto haar vader zijn, Cornelis Sanderse, geboren in 1901 in West-Souburg. Hij diende in het leger van 1917 tot ca. 1930, maar moest al in 1928 'afvloeien' in verband met bezuinigin gen.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 50