Goudvisvijver 17 Was Steenvliet een historische buitenplaats? plaats in Zanddijk niet bereikbaar was door de inundatie, begraven (met de andere slachtoffers van de beschietingen) in het grasveld voor de openbare lagere school aan de Kapellestraat. Later is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de begraaf plaats in Zanddijk. In 1954 werd zijn laat ste rustplaats het Ehrenfriedhof in Yssel- steyn. Willem de Buck (76 jaar) Willem de Buck verbleef tijdens de bevrij dingsperiode bij familie op de hofstede Wulpenburg aan de overzijde van het Ka naal door Walcheren, richting Kleversker- ke. Hij presteerde het in de dagen voor de bevrijding van Veere - die uiteindelijk op 7 november 1944 een feit zou zijn - enkele malen op en neer van Wulpenburg naar Veere te lopen. In Veere vertelde hij dat in de schuur van Wulpenburg al geallieerde militairen verbleven die wachtten op orders voor hun opmars naar Veere. Maar blijk baar, volgens het verhaal zoals dat later in Veere de ronde deed, waren de op de slui zen dienstdoende Duitsers zijn passages beu en hebben zij hem bij zijn laatste sluispassage doodgeschoten... Het aantal mensen dat zich de voorvallen uit de oorlog nog kan herinneren slinkt. Daarom heb ik gemeend het bovenstaan de op schrift te moeten stellen. Reacties (aanvullingen, verbeteringen) zijn welkom. Helaas beschik ik niet over voldoende in formatie om te kunnen stilstaan bij de een of twee geallieerde bemanningsleden van vliegtuigen die "in de buurt van Veere" zijn neergestort. Jan D. de Voogd Geraadpleegde bronnen: - www.schiltmeijer.nl (mijnenveger Hr.Ms. Willem van Ewijck). - Gedenkrol van de Koninklijke Marine, MD1. - Database Bevrijdingsmuseum Zeeland. - www.4en5mei.nl/herinneren/ oorlogsmonumenten. - 'Zeeland 1940-1945', deel 1. Op zoek naar de wortels en woonplaatsen van mijn familie stuitte ik op Steenvliet, een hofstede die ooit bewoond werd door mijn voorouders. Steenvliet bevindt zich nabij Middelburg, aan de Prooijenseweg nummer 12. De huidige eigenaar was zo vriendelijk mij te ontvangen en vertelde me dat er aanwijzingen zijn dat Steenvliet een oude hoeve is. Hij sprak het vermoeden uit dat het huidige huis oorspronkelijk onder deel was van een groter geheel, niet alleen omdat het bij het huis behorend terrein

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 19