Walcheren van de kaart Fort Vlissingen en Blokhuis Middelburg Voor nadere gegevens over de oorsprong van Steenvliet houden de huidige eigenaar en ondergetekende zich warm aanbevolen. Leendert J. Joosse 1. Zeeuws Archief, Polder Walcheren, inv.nrs. 2382-1 en 2384. 2. Respectievelijk opgemaakt 15 april 1845 door notaris Abraham van der Broecke Adri- aansz., 25 september 1817 door Johannes van den Broecke; de akte van 27 oktober 1801 werd opgemaakt ten overstaan van de Middelburgse schepen Jacobus Hendrick de Raadt; de akten zijn in bezit van de auteur. 3. J. Pluis, 'De Nederlandse tegel: decors en be namingen', 1570-1930, Otterlo 1997. 4. L.W. de Bree, 'Walcheren onder vreemde heersers', Leiden 1945, p. 74; vgl. H.W.M. van der Wijck, 'Het Arkadisch Walcheren, getekend door Jan Arends (1770-1790)', Alphen aan den Rijn 2001. 5. T. Polderman en P. Blom, 'Veere van vissers- buurt tot vestingstad, bouwstenen voor een stadsgeschiedenis', Goes 1996, p. 40-45 (Engel se invasie en afbraak vierde hoogtij). 6. Voor een gedetailleerde verkoopgeschiedenis, inclusief notarisadvertenties in de Middelburg- sche Courant van 9 september 1878, 26 febru ari, 17 en 24 april 1879 inzake de inboedel waaronder behalve paarden en koeien een "gee- selstoel met steen" en "1 Turk" (voor mij en anderen onbekende voorwerpen). 7. F.A. Broeksma, 'De Veldnamen van Arne- muiden, Kleverskerke, Grijpskerke, Middel burg, Oost- en West-Souburg en Sint Lau rens', uitgave Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 2006, p. 50 en 129. 8. Zeeuws Archief, Rechterlijke Archieven Zee land, inv.nr. 1091. 9. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden boek dl. 7p. 1170-1176. 10. Zeeuws Archief, toegangsnr. 1220 (Sint Laurens), inv.nr. 65 (lijst van Ambacht Brig- damme met verdeling in blokken en vermelding van eigenaren), Janna Zwemer en kinderen on der nr. 74. Op vele eilanden van het tegenwoordige Indonesië hebben de Nederlanders hun sporen achtergelaten. Onze voorouders waren namelijk zeer geïnteresseerd in de specerijenhandel in de Oost en daarom werd het aan het begin van de zeventiende eeuw noodzakelijk gevonden om delen van de regio te koloniseren. Zo ook de Moluk se eilanden. Deze archipel ging deel uit maken van het eilandengebied dat Neder- lands-lndië heette. Ambon De eerste Nederlandse stappen op het Zuid-Molukse eiland Ambon werden gezet in 1599. De eerste pogingen die werden

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 26