zuil waarvan de bijbehorende plaquette is verdwenen. De VOC bouwde in de loop van de zeven tiende eeuw op het 'vasteland' van Ambon - dat omvat een relatief klein gebied van ruim 750 vierkante kilometer - opvallend veel forten en andersoortige sterkten. Daaruit blijkt dat de VOC het noodzakelijk (passage) genoemd. Ter hoogte van dit strategische punt vinden we de resten van een zogeheten blokhuis. Een dergelijke sterkte werd opgericht op het punt waar men een doorgang, indien nodig, moest kunnen 'blokkeren'. Het was de bedoeling dat het blokhuis een beschermende rol ging vervullen in verband met de aanleg 7>k pas DAGVWAZ.A ex i>< Vesting Middelb vhc Blokhuis Middelburg op Ambon, (uit: Frangois Valentyn, 'Beschryving van Amboina, vervat tende een wydlustige verhandeling van het zel ve, en van alle de eylanden, daar onder behoor- ende, te weten, van 't groot Eiland Ceram, Boe- ro, Amboina, Honimoa, Noessa-Laoet, Oma, Manipa, Bonoa, Kelang...', Amsterdam 1724) vond om dit belangrijke gebied goed te be schermen tegen dreigingen van buitenaf. De verdedigingswerken werden net als 'Vlissingen' vaak vernoemd naar een Ne derlandse stad. Zo vinden we daar nog de forten Amersfoort, Amsterdam, Haarlem, Leiden en Rotterdam. Blokhuis Middelburg Ambon bestaat als het ware uit twee schiereilanden, Hitu en Leitimor. Op de lan dengte tussen deze twee delen ligt de plaats Baguala, ook wel toepasselijk Paso van een kanaal, dat - dwars door deze landengte - de waterverbinding moest wor den tussen de binnenbaai van Ambon en de Golf van Baguala. Die doorgang kwam er niet vanwege voortdurende verzanding van de aan te leggen opening, maar moge lijk ook door het grote verzet van de plaat selijke bevolking. Het blokhuis, hier ook wel waterkasteel ge heten, werd in 1626 gemaakt en kreeg de identiteit Middelburg. Het bevatte aan de zijkant een halfronde toren. Kennelijk werd het jaren later in opdracht van gouverneur Robert Padtbrugge gerenoveerd, want bo ven de poort lezen we 1686 en de naam Johannes van Vliet, een neef van de gou verneur. Van Blokhuis Middelburg resteert alleen nog een vrij hoge muur. Jaco Simons

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 28