Nieuwe uitgaven 'k heleze nende blikken. "Wat doe je daar?" "Wij zijn van de gemeente. We komen groepen me ten voor de toeristenbelasting", antwoord de Aagje droogjes. Nazorg De Stichting Voetpaden Walcheren leidt nu een sluimerend bestaan, want sinds de aanleg van de wandelroute langs de Dom- burgse en Westkapelse Watergang is de SLZ de verzorgende instantie. Zij hebben inmiddels het Wandelnetwerk Walcheren opgezet, met de vijf Walcherse Wandelin gen, de extra dwarsverbindingen en de dorpsommetjes. De paaltjes met de groene bordjes met een voetafdruk en gele pijlen en nummers zijn inmiddels overal te vin den. Er zijn vrijwel geen boeren meer die geen volk op hun land dulden. De door hen gevreesde overlast is uitgebleven. Voor eventuele schade aan gewassen, om heining en dergelijke zijn solide regelingen ingesteld. Loslopende honden en vandalen vormen zelden een probleem. Aagje, Els en een paar andere vrijwilligers schuiven nog weieens aan als er overleg plaatsvindt over wandelaangelegenheden op Walcheren. Els klapt haar vuistdikke ordner dicht en zegt: "Misschien moeten we de Stichting Voetpaden Walcheren maar eens ophef fen!" Aagje kijkt wat berustend. "Er zijn nog meer van die ordners", zegt ze. "Die zullen we dan bij het Zeeuws Archief bezorgen." De HKW-Cultuurfondsprijs leverde Aagje en Els een oorkonde, een bos bloemen en ieder een cheque van 750 euro op. Op mijn vraag wat ze met dat geld gaan doen, antwoordt Aagje dat ze er studieboeken voor gaat kopen. Ze studeert archeologie in Gent. Els is resoluut: "Nieuwe wandel schoenen. Hele goeie." Bert Gerestein Oorlogsburgemeester van Middelburg De Middelburgse burgemeester Jan van Walré de Bordes (1894-1947) is lang om streden geweest, vooral door zijn functio neren tijdens de oorlogsjaren. Van Walré (burgemeester van 1939 tot 1942) was niet 'fout', maar werd om onduidelijke redenen na de oorlog niet herbenoemd. De beken de Zeeuwse historicus Jan Zwemer schreef een kloeke biografie over de ge plaagde functionaris, waarin hij een groot aantal onduidelijkheden opheldert. Een belangrijke bron daarbij was het persoonlij ke archief van Van Walré, dat door de fa milie beschikbaar werd gesteld. Die familie was ook mede-opdrachtgever voor het boek, maar dat heeft niet tot een hagiogra fie geleid. In een nawoord verzekert Zwe mer de lezers dat hij in alle vrijheid heeft kunnen werken. Van Walré begint zijn loopbaan in de jaren dertig bij de Volkenbond in Genève, waar hij hoog wordt gewaardeerd als bemidde laar in internationale conflicten. In deze mondiaal georiënteerde Zwitserse stad komt hij steeds meer in de ban van de Ox-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 32