GESCHIEDENIS VAN DE €29,95 GESCHIEDENIS VAN DE MCC it Standaardwerk over de Middelburgse Commercie Compagnie Uitgeversmaatschappij Walburg Pers Antwoordnummer 87 7200 VB ZUTPHEN door Ruud Paesie RUUD PAESIE 208 pagina's rijk geïllustreerd in kleur formaat 22,3 x 28,6 cm genaaid gebonden isbn 978.90.5730.931.1 Herschijnt 13 juni 2014 I MCC De in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) behoort tot de kleinere Nederlandse compagnieën uit de achttiende en negentiende eeuw en kreeg vooral bekendheid door de trans-Atlantische slavenhandel. De onderneming omvatte echter veel meer activiteiten. Naast slavenhandel bedreef de compagnie walvis- en kaapvaart en rustte zij schepen uit voor de Europese handel en de handelsvaart op West-Afrika en Amerika. Postzegel is niet nodig

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 33