1 J 11^^ m Uitgeversmaatschappij Walburg Pers POSTBUS 4159 7200 BD ZUTPHEN l'EI.EFO' )N 0575-513882 TELEFAX 0575-542289 ww.walburgpefS.nl yerkopp@walburgpers, n 1 Kijk ook eens op www.walburgpers.nl Geschiedenis van de MCC is een standaardwerk over het bestaan van deze handelsorganisatie. Samen met Geschiedenis van de VOC en Geschiedenis van de WIC schetst dit boek een compleet beeld over het ontstaan van de Nederlandse koloniale geschiedenis. Over de auteur Dr. Ruud Paesie (1956) is maritiem historicus. Hij publiceert over uiteenlopende maritieme onderwerpen, veelal vanuit een Zeeuws perspectief. Wat moet u doen? U kunt dit boek bestellen door onderstaande bon in te vullen en in een envelop zonder postzegel te sturen naar Walburg Pers, Antwoordnummer 87, 7200 VB Zutphen. Indien u per automatische incasso betaalt brengen wij u geen verzendkosten in rekening. Zelfs een kostbare Zuidzee-expeditie heeft zij georganiseerd. Na de opheffing van de grote handelscompagnieën VOC en WIC wist de MCC zich als enige te handhaven. Na 1800 richtte de MCC zich voornamelijk op scheepsbouw en werden op haar werven in opdracht van derden naast fregatten, barken en schoeners ook verscheidene stoomschepen gebouwd. De MCC is pas in 1889 geliquideerd. In Geschiedenis van de MCC belicht Ruud Paesie alle facetten van deze unieke onderneming. Er is door de auteur naast literatuuronderzoek, ook langdu rig en diepgravend archiefonderzoek verricht naar met name de geschiedenis van de MCC in de negentiende eeuw. Dit onderzoek heeft veel nieu we en nog niet eerder gepubliceerde inzichten opgeleverd. De bijna volledig bewaard gebleven bedrijfsadministratie van de Middelburgse Commercie Compagnie is opgenomen in de Werelderf-goedlijst voor documenten van UNESCO. Stuur onderstaande bon zonder postzegel naar: Uitgeverij Walburg Pers, Antwoordnummer 87, 7200 VB ZUTPHEN of fax de bon naar 0575-542289. U kunt uw bestelling ook telefonisch plaatsen bij onze afdeling verkoop (0575-513882) of bestellen via onze website (www.walburgpers.nl). U kunt deze bon ook inleveren bij uw boekverkoper. Indien u per automatische incasso betaalt, brengen wij u géén verzendkosten in rekening! Voor zendingen bui ten Nederland zijn wij genoodzaakt wel verzendkosten in rekening te brengen. GESCHIEDENIS VAN DE MCC Ja, ik bestel Dhr./Mw. Titel initialen Adres Postcode Telefoon E-mail Nieuwsbrief Ik betaal Machtiging exempla(a)r(en) van de fraai gebonden uitgave van Geschiedenis van de MCC (ISBN 978.90.5730.931.1) voor de prijs van€ 29,95 Plaats 4 Rekeningnummer oflBAN Handtekening voor éénmalige machtiging Ja, ik meld me aan voor de digitale nieuwsbrief van Walburg Pers. met een éénmalige machtiging _J op rekening (verzendkosten €3,95 per exempaar) Hierbij machtig ik Uitgeverij Walburg Pers om éénmalig€ 29,95 per exemplaar af te schrijven wegens levering van bovenstaande titel. Ik betaal geen verzendkosten. I

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 34