zogenoemde mutsen te voorzien. Men bond hiertoe twee schoven aan elkaar en zette die omgekeerd als een waaier op de stuke. Hiermee waren de aren beter be schermd tegen weersinvloeden." Claire Bonebakker Jan Wattel heeft nog meer op zijn lever. Hij betreurt het dat hij niet aanwezig kon zijn bij de lezing van Joost Bakker over de schilders van de Veerse Kaai, waarvan in de april-Wete een verslag stond, maar hij wil toch nog iets aardigs kwijt over de schilderes Claire Bonebakker. Wattel: "Van 1958 tot 1976 woonden wij in de Brakstraat in Middelburg. De familie Van Etsen woonde naast ons. Zij waren afkom stig van Antwerpen en in de Eerste We reldoorlog gevlucht naar Middelburg. Me vrouw Van Etsen was een goede vriendin van Claire Bonebakker. Toen deze in 1956 naar Mexico vertrok, vroeg ze mevrouw Van Etsen de zorg voor haar onverkochte schilderijen op zich te nemen. Het lag ken nelijk in haar bedoeling om na verloop van tijd naar Nederland terug te keren. Ons buurhuis had ineens veel weg van een mu seum. Toen Claire besloot om toch maar in Mexico te blijven, vroeg ze haar vriendin de schilderijen op te zenden naar haar nieuwe adres. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Het verpakken van al die schilderijen en het schadevrij verschepen naar Mexico kostte een vermogen. Toen Claire dat hoorde, moest het toch maar niet en vroeg ze haar vriendin de schilde rijen maar te verkopen. Wij hebben er toen ook eentje van gekocht en daar genieten we nog steeds van. "Het was voor onze buurvrouw onbegon nen werk om al die schilderijen zelf aan de man te brengen en daarom heeft ze toen een veilinghuis ingeschakeld. Toen de be stelwagen van dat veilinghuis in de Brak straat arriveerde om de verzameling op te halen bleek daar ook een levensgroot schilderij van een vrouwelijk naakt bij te zitten. De verhuizers zetten dit - vermoe delijk met opzet - tijdelijk op de stoep om het als laatste in de auto te bergen. In die jaren was men heel wat preutser dan van daag de dag, en het duurde dan ook niet lang of we hadden een opstootje in de Brakstraat." Nummerplaten De 94-jarige A. Dekker uit Oosterbeek is geboren en getogen in Oostkapelle. Hij heeft lang zitten turen op de foto van een rij auto's uit 1914 die de omslag van de april-Wete sierde en hij herinnerde zich dat er rond 1926 in Oostkapelle slechts twee auto's rondreden. De ene had het kente ken K-2409 en was van het taxibedrijf van Krijn Wisse - maar het kon ook de auto van dokter Van der Harst zijn. De andere, met het kenteken K-7535 en van het merk Willy Overland, was de eerste vrachtauto van vrachtrijder Wondergem, die 'm had gekocht ter vervanging van zijn paard.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 38