Laat het De Wete weten Strandfoto Mevrouw H.M. de Man-Geldof stuurde ons een foto van zes kinderen aan het strand van Vrouwenpolder. De foto is van 1932 of 1933. Mevrouw De Man: "Het kleine meisje vooraan ben ik. Aan veel familieleden en mensen uit Vrouwenpolder en omgeving heb ik gevraagd of ze weten wie de ande re kinderen zijn. Niemand kan me helpen. Ik vermoed dat de meeste kinderen op de foto inmiddels niet meer in leven zijn, maar misschien worden ze herkend door hun kinderen of kleinkinderen." Tien militairen Van Kees Koppejan uit Goes ontvingen we een foto met tien militairen, gegroepeerd rond een bordje met de intrigerende tekst: "Bezoek aan het Witte Huis". Koppejan schrijft: "Na het recentelijk overlijden van een neef van mijn vader kwam ik in het be zit van zijn fotoalbums en wat losse foto's. Deze neef was het enige nog in leven zijn de lid van een gezin met vier kinderen waarvan geen nakomelingen zijn. Het was het gezin van Jakobus Koppejan (1894- 1961) en Martina Louws (1897-1972). Zij trouwden in 1921 en hebben altijd op Me- liskerke gewoond; hun vier kinderen trou wens ook. Oudste zoon Jakobus was ge huwd maar had geen kinderen. Dochter Tannetje en de zoons Jan en Hendrik ble ven ongehuwd. Hendrik overleed op 4 ja nuari 2014. Kees: "De jongeman rechts vooraan op de foto zal mijn oom Jakobus Koppejan zijn. Ik heb een paar portretten van hem uit ongeveer dezelfde periode. Maar ik heb geen idee of hij ooit in militaire dienst is geweest. Hij had vier oudere broers, waarvan zeker is dat de oudste wél in dienst is geweest. Opvallend is dat niet alle petten van de militairen gelijk zijn. De mannen links en rechts vooraan hebben een afwijkend hoofddeksel. Als je erop in zoomt lijkt er wel '14' op te staan.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 39