40 wen zijn, weet ze niet. Op Steenvliet woont nog altijd een Van de Putte, een aange trouwde neef. Rinus Davidse uit Middelburg is in het be zit van meerdere foto's van dezelfde boer derij uit dezelfde periode. Twee daarvan se (overl.), Willem Roelse (zoon van Kees van de Karre), twee zonen van meester Pouwelse (Bram, met bril). Op de onderste rij: zoon van meester Pouwelse, Kees Ka- land, Jaap Roelse, Adriaan Kaland, Ko Do- minicus. Men is het dus roerend met elkaar eens, in Westkapelle. Maar niet alle vragen van Kees Vogel zijn hiermee beantwoord. Hij laat weten een paar reacties op zijn privéadres te hebben ontvangen en ook wij kregen wel berichten van lezers die Kees van de Karre gekend hebben, maar er kwamen geen bijzonder heden los over diens winkel in Westkapelle en de aardappelhandel in Middelburg. Een boerderij in Hoogelande? Het vraagteken achter het kopje stond er niet voor niets in de april-Wete. De prent briefkaart toonde namelijk geen boerderij op Hoogelande, maar de boerderij Steen- vliet aan de Prooijenseweg in Middelburg. Dat schrijft ons Nel van de Putte uit Mid delburg, en zij kan het weten want de grootouders van haar echtgenoot woonden daar rond 1900. Wie de afgebeelde vrou-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 44