50 hem de liefde voor het Zeeuwse trekpaard bij. Zijn Stal Serooskerke is gevestigd aan de Snouck Hurgronjeweg 2 in Gapinge. Samen met zijn schoonzoon bezit Adri ze ven Zeeuwse trekpaarden, waarmee hij op kleine schaal traditionele landbouwwerk- zaamheden uitvoert. In zijn lezing laat hij zien hoe hij de grond met zijn paarden be- Hooi laden, (foto Matty Geschiere, 2013) Adri Verhage op de driespansleep gaat schuil achter de paarden, (foto Matty Geschiere, 2013) werkt, zoals dat in Zeeland tot in de jaren zestig van de vorige eeuw nog gebeurde. De meeste grond die hij tot zijn beschik king had, is echter inmiddels weer in ge bruik genomen door de eigenaar, waar door de vooruitzichten van de stal er niet rooskleuriger op zijn geworden. We maken kennis met de paarden en met de familie Verhage. We zien hoe de paar den worden ingespannen met leidsel en garelen. Het is niet bepaald een goedkope hobby, de smid komt vier maal per jaar om de paarden te beslaan en dat kost zo'n 120 euro per paard per keer. De dierenarts is twee keer per jaar nodig. Reparaties aan de oude landbouwmachines zijn moeilijk. Om de kosten te beperken zijn slechts kleine stukken grond bewerkt, maar wel met verschillende producten: granen, aard appelen, mangels (voederbieten) en kla ver. Vijf paarden is financieel wel het maxi mum haalbare. Stal Serooskerke heeft er zeven, maar verkoop is in deze tijd ook niet makkelijk. Het zijn allemaal merries, vanwege de fok. Door goed fokbeleid wil Stal Serooskerke de goede eigenschappen (trekkracht, uithoudingsvermogen, de forse lichaamsbouw en het goede en werklusti ge karakter) van het trekpaard in stand houden. Die eigenschappen zijn onmis baar voor het werk in de Zeeuwse klei. Merries zijn bovendien rustiger en makke lijker te tuigen. Een paard kan pas aan het werk als het drie jaar oud is, na het elfde jaar heeft het de top gehad en tussen het vijftiende en het achttiende jaar houdt het op. Een ge voelig punt is het couperen van de staart. Werkpaarden moeten worden gecoupeerd, want als de staart in de riemen verward raakt, kan het op hol slaan, met alle geva ren van dien. Couperen vlak na de geboor te stelt overigens weinig voor. Aan de hand van de seizoenen laat Verha ge de activiteiten op het land passeren. In de winter is er niet veel te doen voor de paarden. Als de grond hard genoeg is mo-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 54