Serooskerke (gratis!) beslagen door de mobiele hoefsmid Van den Broeke uit Sint Laurens. De travalje in Westkapelle is vrij smal, maar het kon net. Beslagen werd er ook op de historische markt in Veere. Stal Serooskerke neemt meestal met twee paarden deel aan het ringrijden van de ringrijdersvereniging Gapinge en Adri Ver- hage, op dit soort dagen altijd gekleed in Walcherse hoerendracht, ment zelf graag de sjees bij het sjeesjesrijden. De Zeeuw se dag van het paard slaat hij niet over en hij was aanwezig op Sail De Ruyter met een demonstratie van een zandtransport zoals dat met de driewielkipkar vroe ger uitgevoerd werd. Een enkele keer bracht Adri een overledene met paard-en- wagen naar zijn laatste rustplaats. Aan het eind van de lezing breekt Frans van der Maas een lans voor het behoud van de stal. Stal Serooskerke heeft dona teurs en sponsors nodig. Stal Serooskerke en zijn paarden behoren niet alleen tot het cultuurhistorisch erfgoed, paarden zijn ook in deze tijd nuttig. Ze zorgen voor een aan trekkelijke leefomgeving en kennis van oude landbouw en duurzame landbouw methoden blijft behouden. Onze manier van leven is aan herziening toe, paarden dragen ertoe bij dat de band tussen mens en natuur weer wordt aangehaald. Stal Serooskerke wil daaraan bijdragen door het houden en trainen van paarden en door het toepassen van de oude land bouwmethoden. Het is helaas zo dat de baten van die oude landbouw niet opwe gen tegen de kosten. Daarom ontwikkelt Stal Serooskerke promotieactiviteiten en doet ze mee aan tal van evenementen. En onze leden kunnen ook een bijdrage leve ren door donateur te worden of door een paard voor een klein bedrag te sponsoren, aldus Frans van der Maas. Een overtui gend verhaal, het bestuur van de HKW is er voor een kleine jaarlijkse bijdrage op in gegaan. Overweegt u zelf Stal Serooskerke te steu nen, bezoek dan de website (www.stal- serooskerke.nl), of ga eens langs bij Adri Verhage, of bezoek een van de open da gen. Die zijn er weer in het najaar, zo is ons beloofd. Leo Faase De Eerste Wereldoorlog Op woensdagavond 23 april, na afloop van de jaarvergadering en de uitreiking van de HKW-Cultuurfondsprijs 2014, hield Tobias van Gent, militair historicus en docent aan University College Roosevelt, een lezing over de Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar geleden brak de oorlog uit; het zou een korte en vrolijke oorlog zijn. De Britse luitenant die een voetbal in de richting van de vijand schoot om zijn man nen te motiveren - voetbal en oorlog heb ben veel gemeen - verwachtte niet anders. Maar het liep wel anders. Een kort, in scè ne gezet filmpje van het offensief aan de Somme, gaf daar een beeld van. De troe pen verlieten de loopgraven en werden neergemaaid door een vijand die ze niet verwachtten. De dagenlange bombarde menten die aan de aanval vooraf waren gegaan, hadden de Duitsers kennelijk wei nig schade berokkend. Van de 140 duizend Britse soldaten die op die eerste dag de aanval openden, overleefden 20 duizend het niet en raakten er 40 duizend gewond. De frisse, vrolijke oorlog draaide meteen uit op een ongekende catastrofe. En dat zou vier jaar duren. Waarom een oorlog? Het opkomend natio-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 56