halen op Nederland door annexatie van Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Het bracht een sterke anti-annexatiebeweging op de been. Zeeland bleef dus niet onberoerd. Om smokkel tegen te gaan werden grensaf- scheidingen onder stroom gezet, een nieuw en onbekend fenomeen dat slacht offers eiste. Als gevolg van de zeeoorlog spoelden mijnen aan. Achthonderd vissers kwamen om, van de Stoomvaartmaat schappij Zeeland werden vier schepen ge torpedeerd. De Noorderbegraafplaats van Vlissingen is getuige van de vele lijken die aan de Zeeuwse kust aanspoelden. Ook de luchtoorlog eiste haar slachtoffers. Zeeuwse plaatsen zoals Zierikzee, Renes- se en Goes werden per ongeluk vanuit de lucht bestookt. Het Nederlandse leger liep achter wat de luchtmacht betreft, maar na afloop van de Grote Oorlog beschikt het wel over een allegaartje van vliegtuigen uit 'de fabriek van Cadzand'. Nogal wat pilo ten zetten daar namelijk hun beschadigde vliegtuig aan land. 1917 bleek een cruciaal jaar in WOI. Lenin nam in Rusland de macht over en haalde het land uit de oorlog. In het westen gin gen de Verenigde Staten zich met de oor log bemoeien. Amerikaanse schepen wa ren te vaak slachtoffer van Duitse onder zeeërs geworden. Duitsland ondernam een laatste poging om aan het Westfront met goedbewapende elite-eenheden door te breken. De stormtroopers hadden aanvan kelijk succes, maar liepen op het te brede front toch vast, de logistieke problemen groeiden hen boven het hoofd. De Duitsers moesten de handdoek in de ring gooien, keizer Wilhelm ging op uitnodiging van Wil- helmina in de bossen van Doorn houthak ken en bij de vredesonderhandelingen in Versailles namen de geallieerden alvast de aanloop naar de volgende wereldoorlog. Het einde van de oorlog was tegelijkertijd het einde van de suprematie van Europa in de wereld en van de legitimiteit van oorlog in het algemeen. Zelfs de winnaars verlo ren meer dan zij zich konden permitteren. WOI telde 9 miljoen gesneuvelden. Dat waren er minder dan de 10 miljoen van de Russische Revolutie of de 50 miljoen van de Spaanse griep in 1918. Toch is de fasci natie met WOI gebleven, vanwege de er barmelijke omstandigheden aan het front en het besef dat wij er noch de moed, noch de kracht meer voor zouden kunnen opbrengen. Daarom wordt in leper nog ie dere avond de Last Post geblazen. Leo Faase

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 59