Activiteiten HuxmI 56 Vrijdag 26 september 2014 Buitenheemse excursie Schoonhoven, stad met een 'zilveren' randje Let op, deze keer vindt de excursie niet zo als gebruikelijk plaats op zaterdag, maar op vrijdag. Op zaterdag konden we in Schoonhoven nergens terecht vanwege de jaarlijkse viering van Bartholomeüsdag al daar. De koffiestop op de heenweg is in Kinder dijk, in de Alblasserwaard. Kan het Hol landser dan Kinderdijk? De watermolens daar, sinds 1997 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco, hielden lange tijd het lage land van de Alblasser waard droog. In 1738 werden er aan de westkant van de Middelkade acht molens gebouwd, stenen grondzeilers. In 1740 werden er ook acht molens aan de oost kant gebouwd, achtkantige grondzeilers. Er staan ook nog een wipmolen en twee riet- gedekte achtkanters, dus in totaal negen tien molens. Na de koffie kunt u even rond kijken. Er is geen excursie gepland. We rijden van Kinderdijk langs de Lek naar Schoonhoven. Omdat er geen tijd is om uitgebreid te lunchen, is het handig een lunchpakket mee te nemen en dat in de bus tussen Kinderdijk en Schoonhoven te nuttigen. In Schoonhoven aangekomen is het een korte wandeling van de parkeerplaats door de Veerpoort naar het stadscentrum. Daar zullen we een stadswandeling maken on der leiding van gidsen. Schoonhoven ontwikkelde zich vooral in de negentiende eeuw tot een nijvere zilver stad. Rond 1880 waren er nog zo'n tachtig zilversmeden en ook nu nog speelt het zil versmidambacht een belangrijke rol. Om enkele gebouwen kun je hier niet heen: het stadhuis met het vijftig klokken tellend carillon; de Grote of Bartholomeüs- kerk; de Veerpoort - de enig overgebleven stadspoort - aan de rivierzijde; de Waag en de synagoge. De vrouwengalerij van de synagoge is ingericht als museumgalerij met antiek Schoonhovens zilver uit de pe riode 1600 tot 1900 en in het achterhuis is een zilversmidwerkplaats uit vervlogen tij den. Ook de werkplaats van de moderne zilversmeden, die in de voormalige kos terswoning is gevestigd, is toegankelijk. Hoogtepunt is het bezoek aan het Edelam- bachtshuis, waar we om 13.15 uur worden verwacht. We volgen daar een 'Zilvertoer' met een film, een rondwandeling door de aangesloten grachtenpanden, een demon stratie zilversmeden en we krijgen uitleg van een sieradengids. Ook een bezoek aan de synagoge is mogelijk. U zult uw ogen uitkijken, bij al het zilver, zowel antiek als modern, klassiek en design! U kunt ook op eigen gelegenheid het Zilvermuse um bezoeken, ook als u alleen maar iets wilt drinken, maar daar rest slechts een uurtje voor. Om 16.45 uur vertrekt de bus uit Schoon hoven. We dineren in Woensdrecht, in Non Plus Ultra (tot hier en niet verder). We ver wachten om 21.00 uur weer in Middelburg te zijn. Opstapplaatsen en vertrektijden: - 7.30 uur Vlissingen, achterzijde stadhuis - 7.45 uur Koudekerke, parkeerplaats sporthal De Couburg - 8.00 uur Middelburg, parkeerplaats ZEP U kunt zich aanmelden door €65,- per persoon over te maken op rekeningnum mer NL84 INGB 0003 2828 31 t.n.v. Heemkundige Kring Walcheren te Middel burg, onder vermelding van uw naam, adres, het aantal personen en de opstap plaats. U kunt dieetwensen melden en als

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 60