RChfjJ Poppendamme Poppekerkseweg Poppenkinderen burqseweg TrHOF P0PKEN5BURCH" 58 gepaste beschrijving is te vinden op de website van de HKW (www.hkwalche- ren.nl), menu-optie Thema's en dan vervol gens 'Popperoute'. Op deze pagina kunt u de route ook downloaden in pdf, zodat u de tekst kunt printen of zelfs makkelijk kunt lezen op uw tablet of smartphone. De fiets route is 43 kilometer lang en start bij het VVV-kantoortje naast de Grote Kerk in Veere. Als u af en toe eens afstapt voor het maken van een fotootje en een paar keer langs de route op een bankje gaat zit ten voor een versnapering, dan bent u zo'n vier uur onderweg. U maakt een prachtige tocht door het midden van Walcheren, van oost naar west en weer terug. Deze zomer van harte aanbevolen. Vrouwenpolder 700 jaar Vrouwenpolder bestaat dit jaar zevenhon derd jaar. Dat wordt gevierd met een groot aantal activiteiten waarover in De Wete van april jl. al werd bericht. In dit nummer treft u de tekst van de lezing aan die Peter Henderikx hield op 23 mei jl. over het ont staan van Vrouwenpolder (zie pag. 3 e.v.). Dat was de eerste activiteit in het kader van het jubileum. De hierna volgende acti viteiten vinden nog plaats na het verschij nen van dit blad. Lezing Vrouwenpolder in het tweede kwart van de negentiende eeuw. Het oord dat voor 'het gezondste van heel Walche ren' gehouden werd, door dr. J.P. Zwemer, dinsdag 8 juli, 20.00 uur, landgoed 't Vie rendeel. Wandeling Elzenoord, schapendijk en polderstructuren, dinsdag 15 juli, 10.00- 12.00 uur, vanuit Elzenoord. Wandeling Kerk, kloosterterrein en de oude begraafplaats, dinsdag 22 juli, 10.00- 12.00 uur, vanuit de Pelgrimskerk. Wandeling Fort Den Haak, dinsdag 29 juli, 10.00-12.00 uur, vanuit hotel Duinoord. Lezing Vrouwenpolder als bedevaarts oord en het wonderdoende Mariaschilderij, door drs. P. Sijnke (Zeeuws Archief), zater dag 13 september, 20.00 uur, Pelgrimskerk (lezing met film). Kijken in kerken en synagoge Deze zomer is er weer, zoals gebruikelijk, het Lange Jan Project Middelburg, een project dat ressorteert onder de Raad van Kerken van Middelburg. Al vele jaren is het mogelijk, als onderdeel van dit project, op de donderdagen nader kennis te maken met het religieus erfgoed in de Middelburgse binnenstad. Een des kundige gids leidt u gedurende anderhalf uur rond in respectievelijk de Abdijkerken, de rooms-katholieke kerk, de Gasthuis- kerk, de doopsgezinde kerk en de synago ge. De rondleidingen vinden plaats op elke

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 62