In februari jl. is op 96-jarige leeftijd overleden ons oud-bestuurslid, me vrouw W.C. Flissebaalje-Stenhuis Mevrouw Flissebaalje heeft indertijd het initiatief genomen voor de nog steeds populaire fietsroute over Wal cheren, de zgn. Popperoute, en deze samen met de toenmalige redactie commissie verder uitgewerkt. Wij wensen haar familie sterkte met dit verlies. Het bestuur

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2014 | | pagina 64