Activiteiten f 56 Het Rondeel in Vlissingen, 2004. (Foto Mieke Meijer) Woensdag 22 april 2015 Jaarvergadering De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren vindt plaats op woensdag 22 april 2015. De agenda treft u in het hart van deze Wete aan. Na de pauze zal drs. P.W. Sijnke een lezing met lichtbeelden houden onder de titel 'De geschiedenis van Middelburg in vogel vlucht'. Over twee jaar zal herdacht worden dat Middelburg 800 jaar geleden stads rechten kreeg. Er zullen in 2017 diverse festiviteiten plaatsvinden. Het Zeeuws Ar chief is momenteel bezig met de voorberei dingen voor een stadsgeschiedenis in boekvorm. Peter Sijnke, archivaris en histo ricus, is verbonden aan het Zeeuws Ar- chief. Hij publiceert regelmatig over de rijke geschiedenis van Middelburg. Woensdag 22 april 2015, aula Zeeuwse Bibliotheek, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Woensdag 1 juli 2015 Stadswandeling Vlissingen Met het verkrijgen van stadsrechten, op 2 april 1315, begon voor Vlissingen een bloeiperiode. De haringvangst bracht de jonge stad welvaart. Maar Vlissingen heeft ook heel wat te verduren gekregen: de Spaanse overheersing in de tweede helft van de zestiende eeuw, de Franse bezet ting, met het Engelse bombardement van augustus 1809 als dieptepunt, en de ver woestingen tijdens de Tweede Wereldoor log. Tegenslag werd gelukkig afgewisseld met voorspoed. Uiteindelijk werden de Span- a_

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2015 | | pagina 60